HEDINS JURISTBYRÅ

FASTIGHETER ÄR

VÅR PASSION

Vi har arbetat med flera välkända företag på den nordiska fastighetsmarknaden och vi har rådgivit i flertalet större fastighetsprojekt

 

Vi är sedan flertalet år en känd juridisk aktör i fastighetsbranschen. Med uppdragsgivare som exempelvis Ross Arkitektur & Design, Kontio Hus, Intressanta Hus, Hasseltornet, Qressida Group och Transaktum har vi agerat legal rådgivare i flera stora och komplexa fastighetsprojekt de senaste åren.

Vi kan fastigheter

Vi arbetar med ett tydligt fokus mot hela fastighetsbranschen och rådger bland annat inom mark- och miljö, entreprenad, plan och bygg och upplåtelse och överlåtelse av fast egendom. Lägg därtill vår gedigna erfarenhet av såväl privat som kommersiell hyresrätt så har du en bra beskrivning av vad vi arbetar med. 

AKTUELLT

07 MAJ 2021

PRESSMEDDELANDE

Hedins har inlett ett samarbete med Mäklarfirman Bostadsrättsspecialisten Stockholm AB. Syftet med samarbetet är främst att stödja Bostadsrättsspecialistens kunder.

79park-oscarproperti-annettes-skimmer-ut

06 MAJ 2021

PRESSMEDDELANDE

Det spännande Kåbdalisprojektet närmar sig förverkligande och Hedins agerar legal rådgivare åt Hasseltornet som utvecklar ett stort område i den attraktiva skidanläggningen.

R3a79da05d0e630c7df9f9658c3eb24c2.jpg

30 APRIL 2021

PRESSMEDDELANDE

Hedins har idag tecknat ett samarbetsavtal med Intressanta Hus Sverige AB genom vilket Hedins bland annat blir officiell bolagsjurist åt Intressanta Hus.

intressanta-hus_holmberg-15-1.jpg

22 APRIL 2021

UPPDRAG

Hedins företräder Intressanta hus AB i en entreprenadtvist angående förseningsvite m m

Structural engineer and foreman worker w

12 APRIL 2021

NYHET

Hedins populära Pro Bono verksamhet utökas ytterligare i och med att det nu är klart att vi startar upp kostnadsfri telefonrådgivning på Norra Djurgårdsstadens bibliotek.

Notary with client in office.jpg

HUR VI ARBETAR 

Vi arbetar efter en metod vi kallar innovation law lab vilken innebär att vi alltid söker efter att finna nya vägar till framgång och resultat. För att finna nya vägar till framgång är vi innovativa, nyfikna och mycket proaktiva. Vi ser det som andra missar och vi ser inte bara nuet utan vi förstår framtidens potential.

 MEDARBETARE 

 TEAMET 

  Vi har kunskapen ditt ärende kräver   och erfarenheten ditt ärende förtjänar 

VILKA VI ÄR

Hedins är ett familjeföretag som lade grunden till sin verksamhet 2006 när  handelsbolaget Jur-it bildades. Avsikten var då att dels erbjuda juridiska tjänster, dels erbjuda IT-tjänster. 

2015 anslöt sonen Kristoffer till företaget och sedan dess har mycket hänt. Idag är vi en viktig legal aktör på den svenska och nordiska fastighetsmarknaden.

 EXPERTIS 

 NYPRODUKTION 

  Vi har gedigen erfarenhet av ärenden   som rört nyproducerade bostadsrätter  

PÅVERKAN FRÅN COVID-19

Vi följer och analyserar noga de risker och den påverkan som Covid-19 har på vår verksamhet. Vi arbetar med att värna våra medarbetares och klienters hälsa och säkerhet och följer myndigheternas rekommendationer. Vi bedömer för närvarande att klientmöten kan hållas på plats på vår besöksadress på artillerigatan 6 i Stockholm men vi är vid varje möte synnerligen noga med att hålla avstånd samt vidta andra nödvändiga försiktighetsåtgärder.