We law

Your property

VI HAR ARBETAT MED FLERA VÄLKÄNDA FÖRETAG PÅ DEN SVENSKA OCH INTERNATIONELLA FASTIGHETSMARKNADEN OCH VI HAR RÅDGIVIT I FLERTALET STÖRRE FASTIGHETSPROJEKT

 
 

Vi är sedan flertalet år en känd juridisk aktör i fastighetsbranschen. Med uppdragsgivare som exempelvis Ross Arkitektur & Design, Kontio Hus, Hasseltornet, Qressida Group och Transaktum har vi agerat legal rådgivare i flera stora och komplexa fastighetsprojekt de senaste åren.

Vi arbetar efter en metod vi kallar The "law lab method" vilken innebär att vi alltid söker efter att finna nya vägar till framgång och resultat. För att finna nya vägar till framgång är vi innovativa, nyfikna och mycket proaktiva. Vi ser det som andra missar och vi ser inte bara nuet utan vi förstår även framtidens potential.

Uppdrag

08 NOVEMBER 

Hedins agerar legal rådgivare i bygglovstvist där miljöförenings överklaganderätt prövas

Nyhet

15 OKTOBER

Hedins har agerat legal rådgivare i ett av husprojekten i Sverigepremiären av Grand Designs.

Uppdrag

14 NOVEMBER

Hedins agerar legal rådgivare i en skadeståndstvist med Uppsala kommun

Pressmeddelande

13 NOVEMBER 

Hedins samarbete med Hasseltornet fördjupas genom Kåbdalisprojektet där Hedins agerar legal rådgivare 

Sagt om oss

Vi ger av vår kunskap och erfarenhet och gör dessutom alltid det lilla extra för dig som klient. Vi återkopplar exempelvis alltid väldigt snabbt och vi ser alltid till att du känner dig lyssnad på, förstådd och sedd. Självklart ser vi också till att du förstår oss.

 

Vi strävar alltid efter högsta möjliga klientnöjdhet vilket vi uppenbarligen även lyckas uppnå. Är du som klient nöjd - är vi nöjda! Våra klienter delar gärna med sig av sina erfarenheter av att anlita oss. Läs gärna vad de har att säga.

shutterstock_407616427_edited_edited.jpg

The team

Vi har kunskapen ditt ärende kräver och erfarenheten ditt ärende förtjänar

79-park-big-stockholm-photo-laurian-ghin

KÖPA NYPRODUKTION

New development

Vi har gedigen erfarenhet av ärenden som rört nyproducerade bostadsrätter

VÅR HISTORIA

Vilka vi är

Hedins är ett familjeföretag som lade grunden till sin verksamhet 2006 när  handelsbolaget Jur-it bildades. Avsikten var då att dels erbjuda juridiska tjänster, dels erbjuda IT-tjänster. 

2015 anslöt sonen Kristoffer till företaget och sedan dess har mycket hänt. Idag är vi en viktig legal aktör på den svenska och nordiska fastighetsmarknaden.

  • Black Facebook Ikon
  • Black Edin Ikon