TändX Motorer (18).png

Välkommen

till Hedins

 

Om byrån

Hos Hedins möter du ett team med en klar vision - att leverera juridisk rådgivning av högsta kvalitet. Vi har en utpräglad förmåga att uppfatta och ta tillvara klientens behov. Vi ser även det unika i varje enskilt ärende samtidigt som vårt proaktiva förhållningssätt och vår nyfikenhet skapar möjligheter utanför det ordinära. Välkommen till Hedins.

Nyheter

dried wild carrot flowers together with dried grass and spikelets beige on a blurred backg

Hedins agerar legal rådgivare i en tvist med bland annat Nacka Miljövårdsråd

FASTIGHETSRÄTT  MILJÖRÄTT

11 OKTOBER 2021

photo0jpg.jpg

Hedins agerar legal rådgivare åt Skyvillage AB i ett bygglovsärende i Kiruna.

FASTIGHETSRÄTT  MILJÖRÄTT

27 SEPTEMBER 2021

Hedins agerar legal rådgivare åt Intressanta Hus Sverige AB kring vissa entreprenadrättsliga spörsmål.

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

22 SEPTEMBER 2021

Hedins har rådgivit Naturliga Hus Sverige AB kring vissa entreprenadrättsliga spörsmål.

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

14 SEPTEMBER 2021

Expertis

Hedins är sedan länge en känd juridisk aktör i fastighetsbranschen. Med uppdragsgivare som exempelvis Ross Arkitektur & Design, Kontio Hus, Intressanta Hus, Hasseltornet, Qressida Group och Transaktum har vi agerat legal rådgivare i flera stora och komplexa fastighetsprojekt de senaste åren

shutterstock_400222795.jpg

Medarbetare

Vi är ett team som drivs av att nå framgång för klienten. Samtidigt som vi har expertisen ditt ärende kräver så har vi också en djup förståelse för ditt unika behov. 

Overhead view of Stunning Norwegian Fjord covered in mist in Norway.jpg

Vi vill vara med och påverka utvecklingen mot en mer hållbar framtid och arbetar därför aktivt med hållbarhetsfrågor. I vår juridiska rådgivning, internt och med vårt samhällsengagemang bidrar vi med vårt strå till stacken.

Vårt hållbarhetsarbete

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969722-8642

COPYRIGHT   ©  HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.