TändX Motorer (18).png

Välkommen

till Hedins

 

Om byrån

Hos Hedins möter du ett team med en klar vision - att leverera juridisk rådgivning av högsta kvalitet. Vi har en utpräglad förmåga att uppfatta och ta tillvara klientens behov. Vi ser även det unika i varje enskilt ärende samtidigt som vårt proaktiva förhållningssätt och vår nyfikenhet skapar möjligheter utanför det ordinära. Välkommen till Hedins.

Nyheter

Hedins har inlett ett samarbete med Naturliga Hus Sverige AB och får därmed rollen som Naturliga Hus officiella bolagsjurist.

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

14 JULY 2021

jesenice20.jpg

Hedins har rådgivit klient inför ett bostadsrättsköp.

FASTIGHETSRÄTT 

02 JULY 2021

Plastic pipes in the ground during the construction of a building, bunner with copy space.

Hedins har företrätt klient i en avtalstvist kring en avloppsledning.

FASTIGHETSRÄTT  MILJÖRÄTT  TVISTLÖSNING

30 JUNE 2021

Managing Partner Kristoffers senaste artikel i Aktuella Byggen behandlar bestämmelserna om riksintresse. Läs artikeln här

FASTIGHETSRÄTT  MILJÖRÄTT

21 JUNE 2021

Expertis

Hedins är sedan länge en känd juridisk aktör i fastighetsbranschen. Med uppdragsgivare som exempelvis Ross Arkitektur & Design, Kontio Hus, Intressanta Hus, Hasseltornet, Qressida Group och Transaktum har vi agerat legal rådgivare i flera stora och komplexa fastighetsprojekt de senaste åren

shutterstock_400222795.jpg

Medarbetare

Vi är ett team som drivs av att nå framgång för klienten. Samtidigt som vi har expertisen ditt ärende kräver så har vi också en djup förståelse för ditt unika behov. 

Skog

Vi vill vara med och påverka utvecklingen mot en mer hållbar framtid och arbetar därför aktivt med hållbarhetsfrågor. I vår juridiska rådgivning, internt och med vårt samhällsengagemang bidrar vi med vårt strå till stacken.

Vårt hållbarhetsarbete

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969722-8642

COPYRIGHT   ©  HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.