TändX Motorer (18).png

Välkommen till Hedins

 

Om byrån

Hos Hedins möter du ett team med en klar vision - att leverera juridisk rådgivning av högsta kvalitet. Vi har en utpräglad förmåga att uppfatta och ta tillvara det unika i varje enskilt ärende samtidigt som vårt proaktiva förhållningssätt och vår nyfikenhet skapar möjligheter utöver det ordinära. Välkommen till Hedins.

Nyheter

An engineer in an orange vest and a white construction control helmet conducts an inspecti

Hedins agerar legal rådgivare i  entreprenadtvist i Danderyds kommun.

ENTREPRENADRÄTT  FASTIGHETSRÄTT

12 JANUARI 2022

grand-designs-sweden.jpg

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT  MILJÖRÄTT

20 DECEMBER 2021

Hand choosing mini wood house model from model and row of coin money on wood table, select

Mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd i mål om bygglov och strandskydd i Nacka. 

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING  MILJÖRÄTT

15 DECEMBER 2021

Expertis

Hedins är sedan länge en känd juridisk aktör i fastighetsbranschen. Med uppdragsgivare som exempelvis Ross Arkitektur & Design, Kontio Hus, Intressanta Hus, Naturliga Hus, Modulhus Attefallsbostäder, Hasseltornet, Qressida Group och Transaktum har vi agerat legal rådgivare i flera stora och komplexa fastighetsprojekt de senaste åren.

Kollegor i korridoren

Medarbetare

Vi är ett team som drivs av att nå framgång för klienten. Samtidigt som vi har expertisen ditt ärende kräver så har vi också en djup förståelse för ditt unika behov. 

Vi vill vara med och påverka utvecklingen mot en mer hållbar framtid och arbetar därför aktivt med hållbarhetsfrågor. I vår juridiska rådgivning, internt och med vårt samhällsengagemang bidrar vi med vårt strå till stacken.

Vårt hållbarhetsarbete

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969722-8642

COPYRIGHT   ©  HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.