top of page
TändX Motorer (17).png
Misty Woodland_edited.jpg

Hedins legal rådgivare åt Naturliga Hus Sverige AB i frågor kring entreprenadavtal

14 MARS 2022

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT  KOMMERSIELL AVTALSRÄTT

Hedins har bistått Naturliga Hus Sverige AB med omstrukturering och uppdatering av deras entreprenadavtal.

Associate

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969797-0243

COPYRIGHT ©  HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.

bottom of page