top of page
TändX Motorer (17).png
iStock-473186214_edited.jpg

Hedins legal rådgivare åt JMP Bygg & Förvaltning i Sverige AB i en entreprenadtvist

21 MARS 2022

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT  KOMMERSIELL AVTALSRÄTT

JMP Bygg & Förvaltning i Sverige AB har en tvist med SHF Bygg Solution AB angående obetald fordran i samband med utförd entreprenad.

Associate

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969797-0243

COPYRIGHT ©  HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.

bottom of page