top of page
TändX Motorer (17).png
Sunrise_edited.jpg

Hedins legal rådgivare kring bygglovsfrågor i samband med fastighetsöverlåtelse i Täby kommun

15 MARS 2022

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT  KOMMERSIELL AVTALSRÄTT

Hedins har agerat legal rådgivare åt en privatperson i samband med överlåtelse av en fastighet. Rådgivningen har avsett frågor kring bygglov av Attefallshus och skärmtak m m.

Associate

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969797-0243

COPYRIGHT ©  HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.

bottom of page