top of page
TändX Motorer (17).png
Hand choosing mini wood house model from model and row of coin money on wood table, select

Mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd i en bygglovstvist i Nacka.

15 DECEMBER 2021

FASTIGHETSRÄTT  MILJÖRÄTT

En fastighetsägare i Nacka har ansökt om bygglov och strandskyddsdispens och fått det beviljat av kommun och länsstyrelse.

 

Nacka miljövårdsråd och Saltsjöbadens Naturskyddsförening överklagade beslutet och fick bifall till överklagan i Mark- och Miljödomstolen.

 

Målet har nu överklagats av fastighetsägarna till Mark- och miljööverdomstolen som beviljat prövningstillstånd.

Fastighetsägarna företräds av Hedins.

Associate

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969722-8642

COPYRIGHT ©  HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.

bottom of page