Nyheter

Cropped%20picture%20of%20delighted%20business%20people%20shaking%20hands%20making%20a%20pr

Hedins omfattande Pro Bono verksamhet fortsätter under hösten i samarbete med flera bibliotek i Stockholm och Uppsala. 

PRESSMEDDELANDE

02 SEPTEMBER 2021

wallpaperbetter.jpg

Hedins har agerat legal rådgivare åt Ross Arkitektur & Design i en bygglovstvist i Falkenberg.

FASTIGHETSRÄTT  MILJÖRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

23 AUGUST 2021

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring uppsägning av hyresavtal m m. 

FASTIGHETSRÄTT  HYRESRÄTT

09 AUGUST 2021

Hedins har inlett ett samarbete med Naturliga Hus Sverige AB och får därmed rollen som Naturliga Hus officiella bolagsjurist.

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

14 JULY 2021

jesenice20.jpg

Hedins har rådgivit klient inför ett bostadsrättsköp.

FASTIGHETSRÄTT 

02 JULY 2021

Plastic pipes in the ground during the construction of a building, bunner with copy space.

Hedins har företrätt klient i en avtalstvist kring en avloppsledning.

FASTIGHETSRÄTT  MILJÖRÄTT  TVISTLÖSNING

30 JUNE 2021

Managing Partner Kristoffers senaste artikel i Aktuella Byggen behandlar bestämmelserna om riksintresse. Läs artikeln här

FASTIGHETSRÄTT  MILJÖRÄTT

21 JUNE 2021

uk-modern-houses-book03.jpg

Hedins har rådgivit i en bygglovstvist i Falkenbergs kommun angående byggnation av ett fritidshus

TVISTLÖSNING  FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

11 JUNE 2021

Close up young businessman standing near

Hedins agerar legal rådgivare kring upprättande av sekretessavtal.

AVTALSRÄTT

26 MAY 2021

8c221e4927794de1947df62b8bc2c48a.jpg

Hedins har agerat legal rådgivare i samband med hävning av ett fastighetsförvärv.

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING

17 MAY 2021

chokladweb2.jpg

Hedins har tecknat ett samarbetsavtal med Bostadsrättsspecialisten.

FASTIGHETSRÄTT

24 MAY 2021

intressanta-hus_holmberg-15-1.jpg

Hedins har tecknat ett samarbetsavtal med Intressanta Hus Sverige AB och Hedins blir genom samarbetet även Intressanta Hus officiella bolagsjurist.

FASTIGHETSRÄTT

30 APRIL 2021

Hedins har framgångsrikt biträtt klient i en komplex bygglovstvist i Nacka.

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING

09 APRIL 2021

79parkweb.jpg

Hedins har rådgivit Intressanta Hus AB i en tvist kring beviljande av slutbesked för en nyproducerad byggnad.

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING

24 MARS 2021

4673c65549dca76476ca10410425ba59.jpg

Hedins Pro Bonoverksamhet utvidgas genom att vi nu erbjuder kostnadsfri rådgivning i samarbete med Sävja bibliotek i Uppsala och flera bibliotek på Värmdö. 

PRESSMEDDELANDE

24 MARS 2021

1 / 4

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969722-8642

COPYRIGHT © HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.