top of page
TändX Motorer (17).png
Fästpunkt 1

Miljörätt

Hedins erbjuder fullservice inom samtliga miljörelaterade områden. Vi rådger privata aktörer och bolag inom exempelvis industri och fastighetsutveckling.

Vi har anlitats som rådgivare i stora och komplexa projekt. Vår rådgivning sker typiskt sett nära klienten där vi intar en proaktiv roll oberoende av ärendets eller projektets omfattning. Rådgivningen omfattar alla typer av strategiska och kommersiella miljörättsliga frågeställningar.

Med vår breda expertis och djupa erfarenhet kan vi biträda klienter i hanteringen av i princip vilket miljörättsligt ärende som helst. Vi har erfarenhet av bland annat verkstadsindustri, riksintresseskydd, tillståndspliktiga åtgärder m m.  Byrån bevakar även löpande utvecklingen på miljörättens område.

- Riksintresseskydd

- Förorenad mark

- Utredning av ansvar

- Strategisk rådgivning och biträde i tillsynsärenden

- Förorenad mark vid exploatering 

- Tillstånd, anmälningar och dispenser

- Miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet

- Natura 2000

- Tvister med anknytning till miljö

Nyhetsbrev och publikationer

Relaterade nyheter

Dry Woods_edited.jpg

TVISTLÖSNING  ENTREPRENADRÄTT  MILJÖRÄTT

06 MARS 2022

Fästpunkt 2
Fästpunkt 3

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969797-0243

COPYRIGHT  ©  HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED

bottom of page