TEAMET

VÅRA MEDARBETARE

Utöver vår djupa kunskap och gedigna erfarenhet förmedlar vi genom en nära klientdialog en känsla av trygghet. Din trygghet är viktig för oss

 

Varje klient är hela byråns klient vilket innebär att du får del av vår samlade kunskap när du anlitar oss. Vi tar vara på varje medarbetares styrkor och använder dem till din fördel. 

MANAGING PARTNER

KRISTOFFER HEDIN

+46 (0) 7 3  9 9 8  2 7  9 4

Verksamhetsområden

 • Fastigheter

 • Entreprenad / Nyproduktion

 • Plan- och bygg / Riksintresseskydd m m

 • Privat- och kommersiell hyresrätt

 • Kommersiell avtalsrätt

Utbildning

 • Jur. Kand, Stockholms Universitet, 2012

Uppdrag

 • Hedins företrädde HYAB Magneter AB i en entreprenadtvist

 • Hedins rådgav Ross Arkitektur & Design AB vid tecknande av Letter of intent 

 • Hedins rådgav Ross Arkitektur & Design AB i samband med förhandlingar kring ett samarbetsavtal med en potentiell internationell samarbetspartner

 • Hedins rådgav Ross Arkitektur & Design AB inför tecknande av agentavtal

 • Hedins företrädde  Transaktum AB i Mark- och miljödomstolen i ett bygglovsärende där motpart var Gabna Sameby

 • Hedins företrädde privatperson i ett förhandsbeskedsärende på Gotland där riksintresseskydd aktualiserdes och motpart var Försvarsmakten och Swedavia

 • Hedins rådgav bolag vid avtalsförhandlingar med Volvo AB avseende en order värd ca 30 MSEK

 • Hedins rådgav Kontio Hus AB i en entreprenadtvist

 • Hedins rådgav Hasseltornet Corporation Group AB i en entreprenadtvist

ASSOCIATE

EBBA HEDIN

+46 (0) 7 3  9 9 8  2 7  9 4

Verksamhetsområden

 • Avtalsrätt

 • Tvistelösning

 • Fastigheter

Utbildning

 • Jur. Stud, Uppsala Universitet

Uppdrag

ASSOCIATE

IKRAM ASRY

+46 (0) 7 3  9 9 8  2 7  9 4

Verksamhetsområden

 • Avtalsrätt

 • Tvistelösning

Utbildning

 • Jur. Stud, Stockholms Universitet

Uppdrag

 • Hedins företrädde privatperson i tvist med bostadsföretag kring en lägenhetsytas storlek m m

 • Hedins företrädde privatperson i tvist med homestylingbolag angående ersättning för skada orsakad av homestylingbolaget

 • Hedins företräder i samband med bodelning

ASSOCIATE

FELICIA HAFNER

+46 (0) 7 3  9 9 8  2 7  9 4

Verksamhetsområden

 • Avtalsrätt

 • Tvistelösning

 • Fastigheter

Utbildning

 • Jur. Stud, Stockholms Universitet

Uppdrag

 • Hedins företräder i tvist i Nacka tingsrätt angående återvinning av fastighet i konkurs

CFO / FOUNDER

HONORARY MEMBER / FOUNDER

BIRGITTA HEDIN

RUNE HEDIN (FRAMLIDEN)

+46 (0) 7 3  9 9 8  2 7  9 4

Rune arbetade på advokatbyrå, riksskatteverket och kammarrätten innan han i drygt 20 år arbetade på Regeringsrätten (Högsta förvaltningsdomstolen idag)