top of page

FÖR DIN TRYGGHET

VÅRA VILLKOR

För att skapa förutsebarhet och trygghet för såväl dig som oss har vi vissa villkor som reglerar vår verksamhet

Fästpunkt 1

När du anlitar oss vill vi att du ska känna dig trygg med hur vi arbetar med ditt ärende. Vi vill därför vara transparenta med alla förutsättningar som kan komma att påverka hur vi utför vårt uppdrag för dig. Det är viktigt för oss. Vi ber dig därför att läsa villkoren här nedan 

VÅRA VILLKOR

ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR

Vi tillhandahåller våra tjänster med tillämpning av våra allmänna villkor. Där framgår bland annat vad som gäller beträffande konfidentialitet och arkivering och hur vi förhåller oss till vissa frågeställningar som fakturering och betalning. De upplyser också om våra skyldigheter enligt exempelvis personuppgiftslagen. Villkoren hanterar dessutom frågor kring vårt ansvar.

Nedanstående villkor gäller i samband med uppdrag som vi påbörjar den 1 januari 2021 eller senare. 

Svenskspråkig version, som regel avsedd för klienter med hemvist i Sverige

INTEGRITETSPOLICY

Hedins värnar den personliga integriteten och vi är därför måna om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter. 

Information om Hedins behandling av personuppgifter, se Hedins integritetspolicy. 

LEGAL NOTICES

Hedins legal notices sytar till att informera dig om villkoren som gäller i samband med att du nyttjar/besöker vår hemsida samt tar del av eller vidarebefordrar information från hemsidan. Läs Hedins Legal notices

INTE NÖJD MED VÅRA TJÄNSTER

Om du av något skäl är missnöjd med våra tjänster och vill framställa klagomål, ber vi dig att så snart som möjligt kontakta uppdragsansvarig jurist. Alternativt kan du kontakta Managing partner Kristoffer på kristoffer@hedinsjuristbyra.se. Vill du rikta ett krav mot oss ber vi dig att skriftligen redogöra för de brister du anser föreligger och din förväntade skada. 

Fästpunkt 2
Fästpunkt 3
Fästpunkt 4
bottom of page