top of page

AKTUELLT

VÅRT NYHETSRUM

Håll dig uppdaterad om senaste aktuellt hos oss. Du kan exempelvis läsa om avslutade uppdrag och artiklar om aktuella ämnen

Fästpunkt 1

I vårt nyhetsrum kan du ta del av det senaste hos oss. Du kan läsa artiklar vi skrivit som berör frågor inom byråns verksamhetsområden och du kan läsa om aktuella och avslutade uppdrag.

Du får också information om eventuella projekt vi är involverade i, nya medarbetare som påbörjar en karriär hos oss och nya samarbetspartners vi tecknar avtal med

PRESSMEDDELANDEN

7 MAJ 2021

Hedins har inlett ett samarbete med Bostadsrättsspecialisten Stockholm AB. Syftet med samarbetet är främst att stödja Bostadsrättsspecialistens kunder.

30 APRIL 2021

Hedins har idag tecknat ett samarbetsavtal med Intressanta Hus Sverige AB genom vilket Hedins bland annat blir officiell bolagsjurist åt Intressanta Hus.

12 APRIL 2021

Hedins populära Pro Bono verksamhet utökas ytterligare i och med att det nu är klart att vi startar upp kostnadsfri telefonrådgivning på Norra Djurgårdsstadens bibliotek.

24 MARS 2021

Hedins Pro Bonoverksamhet utvidgas genom att vi nu erbjuder kostnadsfri rådgivning via telefon i samarbete med Sävja bibliotek i Uppsala och flera (Gustavsberg, Djurö, Hemmesta) bibliotek på Värmdö. 

03 MARS 2021

Associate Felicia Hafner uppmärksammar varje månad aktuella fastighetsjuridiska rättsfall och/eller ämnen i en artikel. Artikeln publiceras vid varje månadsskifte här på hemsidan, i vårt nyhetsbrev och i våra sociala medier.

03 JANUARI 2021

Hedins bedriver idag pro Bono-verksamhet i samarbete med flertalet bibliotek i Stockholm och Uppsala. Verksamheten är mycket uppskattad och populär vilket gläder oss mycket. Vi har med anledning av populariteten för avsikt att utöka verksamheten ytterligare under 2021. Håll utkik den närmaste tiden på denna sidan eller i våra sociala medier för mer information kring detta.

15 OKTOBER 2020

Hedins har agerat legal rådgivare åt husbyggarna i ett av programmen i den andra säsongen av Grand Designs som sänds på tv4 hösten 2021. Huset har ritats av den välkända arkitekten Pål Ross som Hedins har ett nära samarbete med.

08 JULI 2020

Hedins Juristbyrå har Inlett ett samarbete med Conventus Communication AB. Samarbetet kommer bland annat innebära att artiklar skrivna av Hedins jurister publiceras i flertalet av Conventus tidningar.

UPPDRAG

09 APRIL 2021

Hedins har framgångsriktbiträtt klient i en komplex bygglovstvist i Nacka. Med stöd av det yttrande Hedins skrev har klienten vunnit framgångi Länsstyrelsen.

Couple are negotiating the contract. A c

24 MARS 2021

Hedins har rådgivit Intressanta Hus AB i en tvist kring beviljande av slutbesked för en nyproducerad byggnad.

79parkweb.jpg

01 MARS 2021

Hedins har rådgivit klient i en tvist kring ett gåvobrev avseende en fastighet i Enköpings kommun.

Sommarstuga

21 JANUARI 2021

Hedins har rådgivit HYAB Magneter AB i samband med uppsägning av lokalhyresavtal

Sales manager filing keys to customer af

13 JANUARI 2021

Hedins företräder en tysk klient i en arvstvist som bland annat har anknytning till fastigheter i Sverige

Last will and testment ready to be signe

04 DECEMBER 2020

Hedins företräder klient i förvaltningsrätten i en tvist med Uppsala kommun angående bistånd i form av hemtjänst

Parkinson disease patient, Alzheimer eld

14 NOVEMBER 2020

Hedins agerar legal rådgivare i skadeståndstvist med Uppsala kommun

Judge gavel and legal book on wooden tab

08 NOVEMBER 2020

Hedins agerar legal rådgivare i en bygglovstvist i Nacka

8c221e4927794de1947df62b8bc2c48a.jpg

29 OKTOBER 2020

Hedins har rådgivit i en tvist kring ett officialservitut i Uppsala

IMG_5156-1.jpg

15 OKTOBER 2020

Hedins har rådgivit minoritetsaktieägare i samband med inlösen av minoritetsaktier

Stock Market Quotes

22 SEPTEMBER 2020

Hedins har rådgivit i samband med tvist med Folksam angående försäkringsersättning

Försäkringsförmedlare

PUBLIKATIONER

HEDINS I MEDIA

MÅNADENS ARTIKEL

SIGNERAD ASSOCIATE FELICIA HAFNER

AKTUELLT APRIL 2021

Felicias artikel behandlar denna månad begreppet "boendegemenskap" i hyreslagens mening.

Hand choosing mini wood house model from

AKTUELLT MARS 2021

Felicias artikel behandlar denna månad frågan om vad som är att anse som bygglovspliktiga åtgärder.

65307480_1536532529810405_62673587990493

AKTUELLT FEBRUARI 2021

Felicias artikel behandlar denna månad frågan om rättskraft av en dom om bättre rätt till en fastighet.

Signing%20a%20Contract_edited.jpg
Fästpunkt 2
bottom of page