AKTUELLT

VÅRT NYHETSRUM

Håll dig uppdaterad om senaste aktuellt hos oss. Du kan exempelvis läsa om avslutade uppdrag och artiklar om aktuella ämnen

 

I vårt nyhetsrum kan du ta del av det senaste hos oss. Du kan läsa artiklar vi skrivit som berör frågor inom byråns verksamhetsområden och du kan läsa om aktuella och avslutade uppdrag.

Du får också information om eventuella projekt vi är involverade i, nya medarbetare som påbörjar en karriär hos oss och nya samarbetspartners vi tecknar avtal med

PRESSMEDDELANDE

03 JANUARI 2021

Hedins bedriver idag pro Bono-verksamhet i samarbete med flertalet bibliotek i Stockholm och Uppsala. Verksamheten är mycket uppskattad och populär vilket gläder oss mycket. Vi har med anledning av populariteten för avsikt att utöka verksamheten ytterligare under 2021. Håll utkik den närmaste tiden på denna sidan eller i våra sociala medier för mer information kring detta.

15  OKTOBER 2020

Den svenska versionen av det populära tv-programmet Grand Designs har premiär på TV4 i december och vi kan med stolthet berätta att vi agerat legal rådgivare åt husbyggarna i ett av programmen. Huset har ritats av den välkända arkitekten Pål Ross som vi på Hedins har ett nära samarbete med.

08 JULI 2020

Hedins Juristbyrå har Inlett ett samarbete med Conventus Media House AB. Samarbetet kommer bland annat innebära att artiklar skrivna av Hedins jurister publiceras i flertalet av Conventus tidningar (fysiskt och på webben). Samtliga Conventus läsare kommer även erhålla exklusiv och förmånlig rabatt hos Hedins.

UPPDRAG

21 JANUARI 2021

Hedins har rådgivit HYAB Magneter AB i samband med uppsägning av lokalhyresavtal

UPPDRAG

04 DECEMBER 2020

Hedins företräder klient i förvaltningsrätten i en tvist med Uppsala kommun angående bistånd i form av hemtjänst

UPPDRAG

08 NOVEMBER 2020

Hedins agerar legal rådgivare i en bygglovstvist i Nacka

UPPDRAG

15 OKTOBER 2020

Hedins har rådgivit minoritetsaktieägare i samband med inlösen av minoritetsaktier

UPPDRAG

13 JANUARI 2021

Hedins företräder en tysk klient i en arvstvist som bland annat har anknytning till fastigheter i Sverige

UPPDRAG

14 NOVEMBER 2020

Hedins agerar legal rådgivare i skadeståndstvist med Uppsala kommun

UPPDRAG

29 OKTOBER 2020

Hedins har rådgivit i en tvist kring ett officialservitut i Uppsala

UPPDRAG

22 SEPTEMBER 2020

Hedins har rådgivit i samband med tvist med Folksam angående försäkringsersättning

PUBLIKATIONER

08  FEBRUARI 2021

Hedins Managing partner, Kristoffer Hedin, har skrivit en artikel som behandlar sakägarbegreppet i samband med bygglovsansökan. 

Artikeln publiceras inom kort i tidningen Aktuella byggen (nr 1, 2021) och på byggnyheter.se.

Du kan läsa artikeln här

14  OKTOBER 2020

Hedins Managing partner, Kristoffer Hedin, har skrivit en artikel som berör legala aspekter kring hyrköpsmodeller som börjar bli populärt på fastighetsmarknaden igen.

 

Artikeln publiceras inom kort i tidningen Aktuella byggen (nr 5, 2020) och på byggnyheter.se.

Du kan läsa artikeln här

14  SEPTEMBER 2020

Hedins Managing partner, Kristoffer Hedin, har skrivit en artikel som berör legala aspekter kring så kallade förhandsavtal i samband med köp av nyproducerade bostadsrätter.

 

Artikeln publiceras inom kort i tidningen Aktuella byggen (nr 4, 2020) och på byggnyheter.se

Du kan läsa artikeln här