OUR STORY

2006 bildade makarna Rune och Birgitta Hedin handelsbolaget Jur-IT. Syftet med bolaget var att Rune, som arbetat som domare på Regeringsrätten i många år, och Birgitta, som arbetat som projektledare med IT-ansvar på flera stora försäkringsbolag, skulle fortsätta att erbjuda sina tjänster när de nu gått i pension.

Företaget förblev trots allt relativt inaktivt under åren ända fram till 2015 när sonen Kristoffer Hedin, som avlagt Jur. Kand examen vid Stockholms universitet 2013, fick idén om att utveckla bolaget till en renodlad Juristbyrå och att familjen skulle driva byrån tillsammans. Idén omvandlades till verklighet och företaget bytte så småningom namn till Hedins Juristbyrå .......    resten är ..... historia!

  • Black Facebook Ikon
  • Black Edin Ikon