THE LAW LAB

INNOVATIV RÅDGIVNING

The Law lab tar vår rådgivning till en ny nivå där begreppen innovation och nytänkande får en helt ny innebörd

The Law lab tar vår rådgivning in i framtiden. Vi ser dina behov innan du insett vad du behöver, och vi leder dig mot mål du inte visste att du hade. Innovation är bara förnamnet - The Law lab ger dig försteg framför dina konkurrenter.

The Law lab innebär i praktiken att vi söker lösningar utanför de konventionella ramarna. Vi följer inte i gamla fotspår - vi skapar nya vägar. Vi tänker utanför boxen helt enkelt samtidigt som vi är inne i boxen.

ENTREPRENAD

Vi biträder såväl större som mindre företag samt privatpersoner i samband med byggentreprenader vid uppförande av allt från mindre fritidshus till större byggnader.

 

Vi biträder även inom plan- och bygg med frågor rörande exempelvis förhandsbesked, bygglov och detaljplaner m m.

Vi har dessutom särskild erfarenhet av nyproduktionsområdet inom vilket vi rådgivit flertalet klienter och även skrivit flera artiklar.

FASTIGHETS- OCH HYRESRÄTT

Vi medverkar och rådger vid förvärv och försäljning av såväl enskilda fastigheter som fastighetsbolag. Vi biträder även lokalhyresgäster med rådgivning rörande exempelvis ersättningsfrågor i samband med att hyresavtal sägs upp eller överlåts.  

KOMMERSIELL AVTALSRÄTT

Den kommersiella avtalsrätten är synnerligen mångfacetterad och komplex och för att hantera dess olika skepnader och svängningar krävs en lyhörd, strategisk och tydlig rådgivning. Det får du av oss.

Vi bistår regelbundet bolag med rådgivning rörande deras kärnverksamhet och medverkar vid förhandlingar och upprättande av branschspecifika avtal

  • Black Facebook Ikon
  • Black Edin Ikon