top of page

VERKSAMHETSOMRÅDEN

VI KAN FASTIGHETER

 Vi har såväl inom som utom domstol rådgivit svenska och utländska klienter i flertalet mycket komplexa fastighetsanknutna tvister 

VÅR EXPERTIS

Som en fastighetsjuridisk fullservicebyrå med spetskompetens kan du alltid känna dig trygg med oss vid din sida. Vi rådger, biträder och företräder men är samtidigt mer än så. Vi är din partner. 

copyright_laurianghinitoiu_oscar_oma_lit

FASTIGHETSRÄTT

Behöver ni hjälp med förvärv, exploatering eller försäljning av en fastighet? Hur struktureras ert fastighetsbestånd effektivast?

Vi erbjuder fullservice inom samtliga fastighetsrelaterade ärenden inbegripet rådgivning inom samtliga relaterade specialistområden såsom exempelvis finansiering och miljö.

VÅR RÅDGIVNING OMFATTAR:

 • Förvärv och överlåtelser av fastighetsbolag och fastigheter

 • Strukturfrågor

 • Fastighetsutveckling

 • Tvister med anknytning till fastigheter och entreprenader 

 • Joint ventures

 • Fastighetsfinansiering och säkerhetsfrågor

 • Kommersiell hyresrätt och arrenden

 • Sale and lease back

 • Entreprenad och projekt

 • Miljörättsliga frågor

 • Fastighetsbildning, detaljplanering och bygglov

 • Nyttjanderätter och andra särskilda rättigheter

 • Nyproduktion -  exempelvis frågor kring förhandsavtal & upplåtelseavtal m m

KOMMERSIELL AVTALSRÄTT

Våra jurister har ett tydligt avtalsfokus och biträder våra klienter med att upprätta, granska, förhandla och förvalta kommersiella avtal samt bistå med strategisk rådgivning i våra klienters affärer.

 

Vi har bred erfarenhet från ett flertal olika branscher och ett mycket starkt kommersiellt fokus. Den övergripande målsättningen för vår hantering av ett ärende är att skapa realistiska och praktiskt användbara lösningar som fungerar i klienternas vardag.

AEnB2UoWo3rfjXfyE7xIieJQqrx3jR1E5JjjyhDF

VÅR RÅDGIVNING OMFATTAR:

 • Omstruktureringar och strategiska samarbeten

 • Licensavtal

 • Avtal rörande tillverkning, inköp och leverans

 • Utvecklingsprojekt

 • Distributionsavtal

 • Agentavtal

 • Franchiseavtal

Cropped%252520picture%252520of%252520del

TVISTLÖSNING

Vi företräder klienter oberoende av nationalitet och tillämplig lag i allt som berör såväl privata som kommersiella tvister.

VÅR RÅDGIVNING OMFATTAR:

 • Processlägesbedömningar​

 • Utredningar

 • Skriftväxling

 • Skiljeförfaranden

 • Domstolsprocesser

 • Medling

 • Förlikningsförhandlingar

 • Andra alternativa tvistlösningsformer​

 • Förlikningsförhandlingar

 • Andra alternativa tvistlösningsformer​

Fästpunkt 1
Fästpunkt 2
bottom of page