VERKSAMHETSOMRÅDEN

VI KAN FASTIGHETER

Vi kan verkligen inte allt - men vi kan fastigheter. Vi har exempelvis rådgivit i flertalet mycket komplexa fastighetsanknutna tvister såväl inom som utom domstol och företrätt klienter från exempelvis Sverige, Tyskland, Norge och Finland.

Vi kan inte lova dig ett visst resultat eller viss framgång när vi åtar oss ett uppdrag. Detta eftersom garantier tyvärr aldrig finns inom juridiken.

 

Vad vi däremot kan lova är att vi alltid kommer göra vårt absolut yttersta för att tillse att du når de mål du önskar och får den framgång du förtjänar. 

Vår expertis

Vårt mål är din framgång. Som en fastighetsjuridisk fullservicebyrå med spetskompetens kan du alltid känna dig trygg med oss vid din sida. Vi rådger, biträder och företräder men är samtidigt mer än så. Vi är din partner. 

 

Vi har en passion för fastigheter, fokus på klienten och kunskap om juridiken. Låt oss vägleda dig.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

ENTREPRENAD

Vi biträder såväl större som mindre företag samt privatpersoner i samband med byggentreprenader vid uppförande av allt från mindre fritidshus till större byggnader.

Vi biträder även inom plan- och bygg med frågor rörande exempelvis förhandsbesked, bygglov och detaljplaner m m.

Vi har dessutom särskild erfarenhet av nyproduktionsområdet inom vilket vi rådgivit flertalet klienter och även skrivit flera artiklar.

FASTIGHETS- OCH HYRESRÄTT

Vi medverkar och rådger vid förvärv och försäljning av såväl enskilda fastigheter som fastighetsbolag. Vi biträder även lokalhyresgäster med rådgivning rörande exempelvis ersättningsfrågor i samband med att hyresavtal sägs upp eller överlåts.  

KOMMERSIELL AVTALSRÄTT

Den kommersiella avtalsrätten är synnerligen mångfacetterad och komplex och för att hantera dess olika skepnader och svängningar krävs en lyhörd, strategisk och tydlig rådgivning. Det får du av oss.

Vi bistår regelbundet bolag med rådgivning rörande deras kärnverksamhet och medverkar vid förhandlingar och upprättande av branschspecifika avtal

SKADESTÅNDSRÄTT

Vi har lång erfarenhet av skadeståndsrättsliga frågor och bistår företag och privatpersoner vid eventuella tvister både vid inom- och utomobligatoriska skadeståndsanspråk.

TVISTLÖSNING

Vi hanterar såväl kommersiella som privata tvister inom våra verksamhetsområden.  Både på nationell och internationell nivå.

 
 

REFERENSER

SAGT OM OSS

Våra klienter delar gärna med sig av sina erfarenheter av att anlita oss. Läs gärna vad de har att säga.

BESÖKSADRESS

VILLKOR

Artillerigatan 6, 1 tr

114 51 Stockholm

+46(0)73 998 27 94