HEDINS (15).png

Around the world

 

Internationellt

Hedins verkar internationellt och har biträtt klienter i exempelvis Tyskland, Norge och Finland. Vi har även rådgivit svenska klienter i ärenden med internationell anknytning.

Exempel på globala uppdrag

- Hedins har biträtt en norsk/pakistansk hotellägare i en tvist med Stordalens Strawberry Holding AB. Tvisten rörde ett optionsavtal värt omkring 200 MSEK.

- Hedins har företrätt Finska Transaktum Oy AB i samband med uppförande av ett turistinvesteringsprojekt utanför Kiruna.

- Hedins har agerat legal rådgivare åt Ross Arkitektur & Design i samband med förhandling kring ett internationellt samarbetsavtal.

- Hedins har agerat legal rådgivare åt en tysk klient i en tvist med koppling till fastigheter i Sverige.

- Hedins har rådgivit flera klienter kring upprättande av klagoformulär till Europadomstolen.

Mature businessman leader mentor talking

Sagt om oss

Våra klienter utgör kärnan i vår verksamhet. Utan dem hade vi inte kunnat existera. Det är därför extra glädjande att höra hur nöjda de är med de tjänster och den rådgivning vi tillhandahåller.