top of page
HEDINS (15).png

Around the world

Fästpunkt 1

Internationellt

Hedins verkar internationellt och har biträtt klienter i exempelvis Tyskland, Norge och Finland. Vi har även rådgivit svenska klienter i ärenden med internationell anknytning.

Exempel på globala uppdrag

- Hedins har biträtt en norsk/pakistansk hotellägare i en tvist med Stordalens Strawberry Holding AB. Tvisten rörde ett optionsavtal värt omkring 200 MSEK.

- Hedins har företrätt Finska Transaktum Oy AB i samband med uppförande av ett turistinvesteringsprojekt utanför Kiruna.

- Hedins har agerat legal rådgivare åt Ross Arkitektur & Design i samband med förhandling kring ett internationellt samarbetsavtal.

- Hedins har agerat legal rådgivare åt en tysk klient i en tvist med koppling till fastigheter i Sverige.

- Hedins har rådgivit flera klienter kring upprättande av klagoformulär till Europadomstolen.

Mature businessman leader mentor talking

Sagt om oss

Våra klienter utgör kärnan i vår verksamhet. Utan dem hade vi inte kunnat existera. Det är därför extra glädjande att höra hur nöjda de är med de tjänster och den rådgivning vi tillhandahåller.

bottom of page