top of page

Fastigheter är vår passion

Behöver ni hjälp med förvärv, exploatering eller försäljning av en fastighet? Hur struktureras ert fastighetsbestånd effektivast? Vi erbjuder fullservice inom samtliga fastighetsrelaterade ärenden inbegripet rådgivning inom samtliga relaterade specialistområden såsom exempelvis finansiering och miljö.

Med klienter både i Sverige och Norden levererar vi rådgivning till svenska klienter utomlands och internationella klienter i Sverige. 

Vi hanterar legala frågor, både inom transaktioner och projekt samt inom tvistlösning och strukturfrågor. Vi rådger olika typer av aktörer som exempelvis privata och publika fastighetsbolag, fastighetsutvecklare och privata aktörer.

Vår rådgivningsstrategi tar sin utgångspunkt i våra hörnstenar och Hedin Labs. Det förstnämnda är mer traditionellt medan det sistnämnda tänjer på gränser, utmanar och utvecklar.

iStock-488888801.jpg

Vår rådgivning omfattar exempelvis:

> >   Förvärv och överlåtelser av fastigheter

> >   Strukturfrågor

> >   Fastighetsutveckling

> >   Tvister med anknytning till fastigheter

> >   Joint ventures

> >   Fastighetsfinansiering och säkerhetsfrågor

> >   Kommersiell hyresrätt och arrenden

> >   Sale and lease back

> >   Entreprenad och projekt

> >   Miljörättsliga frågor

> >   Fastighetsbildning, detaljplanering och bygglov

> >   Nyttjanderätter och andra särskilda rättigheter

> >   Nyproduktion (exempelvis frågor kring förhandsavtal)

|  Sagt om oss  |

Ross värdesätter Hedins kompetens och engagemang med att säkerställa att våra kunders upphandlingar är juridiskt korrekta, kompletta och säkra.

Pål Ross, CEO Ross Arkitektur & Design 

Samarbetet med Hedins Juristbyrå har fungerat direkt från start på en mycket professionell nivå och vi har fått snabb och sakkunnig hjälp. Vi har jobbat med jurister i flera länder och kan varmt rekommendera Hedins till andra

Thomas Tallskog, VD Transaktum

Vi har ett samarbete med Hedins Juristbyrå som ger våra kunder trygghet och stöd i samband med köp och försäljning av fastigheter.

Jan Borild,  Mäklare Bostadsrättsspecialisten

Fästpunkt 3
Fästpunkt 1
Fästpunkt 2

Verksamhetsområden

Vår expertis

I en snabb och föränderlig värld krävs proaktivitet för att inte halka efter. Vi ligger i framkant vad gäller fastighetsjuridisk spetskompetens och kan därför alltid erbjuda rätt lösning för ditt specifika ärende.

Fästpunkt 4
bottom of page