Wheat Field_edited.jpg

Hedins agerar legal rådgivare åt Modulhus Attefallsbostäder Sverige AB i en entreprenad- och försäkringstvist.

KOMMERSIELL  AVTALSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT  FASTIGHETSRÄTT

27 NOVEMBER 2021

iStock-1179796213_edited.jpg

Hedins biträder i ersättningstvist kopplad till en aktieinvestering

TVISTLÖSNING

20 NOVEMBER 2021

Pampas Grass_edited.jpg

Hedins har rådgivit Ross Arkitektur & Design AB kring "Villa Snöhuset" i Copperhill, Åre.

 

"Villa Snöhuset" ägs av en känd svensk fotbollsspelare men är nu till salu hos Bjurfors: 

Björnen Copperhill 35, Björnen, Åre — Bjurfors)

FASTIGHETSRÄTT  KOMMERSIELL AVTALSRÄTT

16 NOVEMBER 2021

iStock-473186264_edited.jpg

Hedins har inlett ett samarbete med Loft Stockholm AB.

KOMMERSIELL  AVTALSRÄTT

16 NOVEMBER 2021

Budding Tree_edited.jpg

Hedins företräder Conventus Communication AB i en tvist angående begärd kreditupplysing

TVISTLÖSNING

02 NOVEMBER 2021

Leaves_edited.jpg

Hedins biträder klient i en bygglovstvist i Mark- och miljööverdomstolen där bland annat Nacka Miljövårdsråd är motpart.

FASTIGHETSRÄTT  MILJÖRÄTT

02 NOVEMBER 2021

2 / 8

Nyheter

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969797-0243

COPYRIGHT © HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.