TändX Motorer (17).png
 

Nyheter

Panoramic view of wind farm or wind park, with high wind turbines for generation electrici

Hedins agerar legal rådgivare åt Skyvillage AB i ett bygglovsärende i Kiruna

FASTIGHETSRÄTT  MILJÖRÄTT

27 SEPTEMBER 2021

Forest Road_edited.jpg

Hedins agerar legal rådgivare åt Intressanta Hus Sverige AB kring vissa entreprenadrättsliga spörsmål

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

22 SEPTEMBER 2021

iStock-473186264_edited.jpg

Hedins har rådgivit Naturliga Hus Sverige AB kring vissa entreprenadrättsliga spörsmål

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

14 SEPTEMBER 2021

AEnB2UpG_1PEKNSSilevzDWrPHeaK_oY4w1joa6E8ZTTiyk0Tf_FmJxnxcwE4ucAZ7idgJOJpASvX13a3mkQEsHhAL

Hedins omfattande Pro Bono verksamhet fortsätter under hösten i samarbete med flera bibliotek i Stockholm och Uppsala

PRESSMEDDELANDE

02 SEPTEMBER 2021

Autumn Road_edited.jpg

Hedins har agerat legal rådgivare åt Ross Arkitektur & Design i en bygglovstvist i Falkenberg

FASTIGHETSRÄTT  MILJÖRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

23 AUGUST 2021

Reflection in a Pond_edited.jpg

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring uppsägning av hyresavtal m m

FASTIGHETSRÄTT  HYRESRÄTT

09 AUGUST 2021

3 / 8

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969797-0243

COPYRIGHT © HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.