TändX Motorer (17).png
 

Nyheter

sjofallet.jpg

Hedins har rådgivit Qressida Group kring frågor om hyrköp

FASTIGHETSRÄTT  HYRESRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

15 JUNE 2020

Kontraktet

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist angående avtalsbrott kopplat till en anställning.

TVISTLÖSNING  AVTALSRÄTT

13 JUNE 2020

Konferensrum

Hedins har biträtt Qressida Group i samband med registrering av nytt bolagsnamn.

BOLAGSRÄTT

10 JUNE 2020

kommunikations~~POS=TRUNC

Hedins har rådgivit i en tvist kring ett avtal om fiberanslutning

TVISTLÖSNING  AVTALSRÄTT

30 MARCH 2020

Militära flygplan

Hedins har företrätt klient i en tvist angående förhandsbesked för nybyggnation på Gotland. Tvisten aktualiserade riksintressen i form av flygverksamhet (Swedavia) och militär verksamhet.

TVISTLÖSNING  FASTIGHETSRÄTT

10 DECEMBER 2019

Sidan av byggnaden

Hedins har företrätt klient i en tvist med anledning av utförd fasadrenovering.

ENTREPRENADRÄTT  HYRESRÄTT  TVISTLÖSING

24 NOVEMBER 2019

Modern Urban Apartment

Hedins har företrätt klient i en tvist med ett homestylingbolag med anledning av en skada uppkommen i samband med homstylinguppdragets utförande.

AVTALSRÄTT  TVISTLÖSING

04 NOVEMBER 2019

Business Handshake

Hedins har rådgivit Ross Arkitektur & Design kring ett sekretessavtal.

TVISTLÖSNING  AVTALSRÄTT

03 NOVEMBER 2019

7 / 8

1          2          3          4          5          6         7          

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969797-0243

COPYRIGHT © HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.