TändX Motorer (17).png
 
TändX Motorer (17).png

Nyheter

heropic.jpg

Hedins har inlett ett samarbete med Naturliga Hus Sverige AB och får därmed rollen som Naturliga Hus officiella bolagsjurist.

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

14 JULY 2021

jesenice20.jpg

Hedins har rådgivit klient inför ett bostadsrättsköp.

FASTIGHETSRÄTT 

02 JULY 2021

Civilingenjör

Hedins har företrätt klient i en avtalstvist kring en avloppsledning.

FASTIGHETSRÄTT  MILJÖRÄTT  TVISTLÖSNING

30 JUNE 2021

Beautiful pine forest at foggy sunrise. Tree trunks and cold mist.jpg

Managing Partner Kristoffers senaste artikel i Aktuella Byggen behandlar bestämmelserna om riksintresse. Läs artikeln här

FASTIGHETSRÄTT  MILJÖRÄTT

21 JUNE 2021

iStock-1138152905.jpg

Hedins har rådgivit i en bygglovstvist i Falkenbergs kommun angående byggnation av ett fritidshus

TVISTLÖSNING  FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

11 JUNE 2021

Close up young businessman standing near

Hedins agerar legal rådgivare kring upprättande av sekretessavtal.

AVTALSRÄTT

26 MAY 2021

8c221e4927794de1947df62b8bc2c48a.jpg

Hedins har agerat legal rådgivare i samband med hävning av ett fastighetsförvärv.

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING

17 MAY 2021

chokladweb2.jpg

Hedins har tecknat ett samarbetsavtal med Bostadsrättsspecialisten.

FASTIGHETSRÄTT

24 MAY 2021

4 / 8

1        2        3        4        5        6        7       8

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969797-0243

COPYRIGHT © HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.