TändX Motorer (17).png
 

Nyheter

Hockeyutrustning

Hedins har rådgivit i en tvist kring spelarövergång mellan ungdomshockeyklubbar.

AVTALSRÄTT

30 JUNE 2020

sjofallet.jpg

Hedins har rådgivit Qressida Group kring frågor om hyrköp

FASTIGHETSRÄTT  HYRESRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

15 JUNE 2020

Kontraktet

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist angående avtalsbrott kopplat till en anställning.

TVISTLÖSNING  AVTALSRÄTT

13 JUNE 2020

Konferensrum

Hedins har biträtt Qressida Group i samband med registrering av nytt bolagsnamn.

BOLAGSRÄTT

10 JUNE 2020

kommunikations~~POS=TRUNC

Hedins har rådgivit i en tvist kring ett avtal om fiberanslutning

TVISTLÖSNING  AVTALSRÄTT

30 MARCH 2020

Militära flygplan

Hedins har företrätt klient i en tvist angående förhandsbesked för nybyggnation på Gotland. Tvisten aktualiserade riksintressen i form av flygverksamhet (Swedavia) och militär verksamhet.

TVISTLÖSNING  FASTIGHETSRÄTT

10 DECEMBER 2019

Sidan av byggnaden

Hedins har företrätt klient i en tvist med anledning av utförd fasadrenovering.

ENTREPRENADRÄTT  HYRESRÄTT  TVISTLÖSING

24 NOVEMBER 2019

Modern Urban Apartment

Hedins har företrätt klient i en tvist med ett homestylingbolag med anledning av en skada uppkommen i samband med homstylinguppdragets utförande.

AVTALSRÄTT  TVISTLÖSING

04 NOVEMBER 2019

Hand choosing mini wood house model from

Hedins har rådgivit i samband med tvist med Folksam angående försäkringsersättning.

TVISTLÖSNING  AVTALSRÄTT

22 SEPTEMBER 2020

villa-victor-exteriör.jpg

Hedins har agerat legal rådgivare åt Ross Arkitektur & Design i samband med tecknande av ett agentavtal.

AVTALSRÄTT

17 JULY 2020

3 / 4

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969722-8642

COPYRIGHT © HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.