TändX Motorer (17).png
 

Nyheter

intressanta-hus_holmberg-15-1.jpg

Hedins har tecknat ett samarbetsavtal med Intressanta Hus Sverige AB och Hedins blir genom samarbetet även Intressanta Hus officiella bolagsjurist.

FASTIGHETSRÄTT

30 APRIL 2021

Big white walls of the building against the blue sky and white clouds. Modern architecture

Hedins har framgångsrikt biträtt klient i en komplex bygglovstvist i Nacka.

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING

09 APRIL 2021

79parkweb.jpg

Hedins har rådgivit Intressanta Hus AB i en tvist kring beviljande av slutbesked för en nyproducerad byggnad.

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING

24 MARS 2021

4673c65549dca76476ca10410425ba59.jpg

Hedins Pro Bonoverksamhet utvidgas genom att vi nu erbjuder kostnadsfri rådgivning i samarbete med Sävja bibliotek i Uppsala och flera bibliotek på Värmdö. 

PRESSMEDDELANDE

24 MARS 2021

wingardhs-strandparken-building-b.jpg

Hedins har rådgivit HYAB Magneter AB i samband med uppsägning av lokalhyresavtal.

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING  HYRESRÄTT

21 JANUARI 2021

bigstock-blue-modern-business-buildings-

Hedins har rådgivit klient i en tvist kring ett gåvobrev avseende en fastighet i Enköpings kommun.

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING

01 MARS 2021

Underteckna hyresavtalet

Hedins företräder en tysk klient i en arvstvist som bland annat har anknytning till fastigheter i Sverige.

FASTIGHETSRÄTT  INTERNATIONELLT

13 JANUARY 2021

Parkinson disease patient, Alzheimer eld

Hedins företräder klient i förvaltningsrätten i en tvist med Uppsala kommun angående bistånd i form av hemtjänst

TVISTLÖSNING

04 DECEMBER 2020

5 / 8

1        2        3        4        5        6        7       8

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969797-0243

COPYRIGHT © HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.