TändX Motorer (17).png
 

Nyheter

wingardhs-strandparken-building-b.jpg

Hedins har rådgivit HYAB Magneter AB i samband med uppsägning av lokalhyresavtal.

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING  HYRESRÄTT

21 JANUARI 2021

bigstock-blue-modern-business-buildings-

Hedins har rådgivit klient i en tvist kring ett gåvobrev avseende en fastighet i Enköpings kommun.

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING

01 MARS 2021

Underteckna hyresavtalet

Hedins företräder en tysk klient i en arvstvist som bland annat har anknytning till fastigheter i Sverige.

FASTIGHETSRÄTT  INTERNATIONELLT

13 JANUARY 2021

Parkinson disease patient, Alzheimer eld

Hedins företräder klient i förvaltningsrätten i en tvist med Uppsala kommun angående bistånd i form av hemtjänst

TVISTLÖSNING

04 DECEMBER 2020

Judge gavel and legal book on wooden tab

Hedins har agerat legal rådgivare i en skadeståndstvist med Uppsala kommun.

TVISTLÖSNING

14 NOVEMBER 2020

big-bjarke-ingels-group-79-and-park-arch

Hedins agerar legal rådgivare i en bygglovstvist i Nacka

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING  ENTREPRENADRÄTT

08 NOVEMBER 2020

IMG_5156-1.jpg

Hedins har rådgivit i en tvist kring ett officialservitut i Uppsala.

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING

29 OCTOBER 2020

69590214.jpg

Hedins har agerat legal rådgivare åt husbyggarna i ett av programmen i säsong 2 av Grand Designs Sverige, som sänds på tv4 hösten 2021. Huset har ritats av den välkända arkitekten Pål Ross som Hedins har ett nära samarbete med.

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

15 OCTOBER 2020

Stock Market Quotes

Hedins har rådgivit minoritetsaktieägare i samband med inlösen av minoritetsaktier.

AVTALSRÄTT  BOLAGSRÄTT

15 OCTOBER 2020

2 / 4

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969722-8642

COPYRIGHT © HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.