top of page
TändX Motorer (17).png
An engineer in an orange vest and a white construction control helmet conducts an inspecti

Hedins legal rådgivare åt husbyggare i en entreprenadtvist i Danderyds kommun.

12 JANUARI 2022

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT  

En tvist har uppstått mellan entreprenören fastighetsägarna i samband med nybyggnation av en villa i Danderyds kommun. Fastighetsägarna har begärt ersättning av entreprenören på grund av avtalsbrott från entreprenörens sida i flera olika avseenden.

Fastighetsägarna företräds av Hedins.

Associate

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969797-0243

COPYRIGHT ©  HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.

bottom of page