TändX Motorer (17).png

Tvistlösning

Vi företräder klienter oberoende av nationalitet och tillämplig lag i allt som berör såväl privata som kommersiella tvister.

Förutom att bistå våra klienter när en tvist väl uppstått arbetar vi också förebyggande genom proaktiv och lösningsorienterad rådgivning.

Vi har gedigen erfarenhet av mycket komplexa juridiska tvister, bl.a. rörande fastighetsöverlåtelser, kommersiella avtal, entreprenadrätt, miljörätt och privat- och kommersiell hyresrätt. Vi bistår såväl nationella och internationella företag som andra organisationer och aktörer inom fastighetsbranschen. 

- Processlägesbedömningar​

- Utredningar

- Skriftväxling

- Skiljeförfaranden​

- Domstolsprocesser

- Medling

- Förlikningsförhandlingar​

- Andra alternativa tvistlösningsformer​

Relaterade nyheter

Hedins företräder klient i en tvist med Allente Group AB angående hävning av avtal om köp av fiberabonnemang.

TVISTLÖSNING

09 SEPTEMBER 2021

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring uppsägning av hyresavtal m m.

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING  HYRESRÄTT

09 AUGUST 2021

Hedins har rådgivit klient i en tvist kring ett gåvobrev avseende en fastighet i Enköpings kommun.

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING

01 MARS 2021

NÖJDAST KLIENTER

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969722-8642

 
 

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969722-8642

COPYRIGHT  ©  HEDINSJURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.