top of page
HEDINS (20).png

Tvistlösning

Vi företräder klienter oberoende av nationalitet och tillämplig lag i allt som berör såväl privata som kommersiella tvister.

Förutom att bistå våra klienter när en tvist väl uppstått arbetar vi också förebyggande genom proaktiv och lösningsorienterad rådgivning.

Vi har gedigen erfarenhet av mycket komplexa juridiska tvister, bl.a. rörande fastighetsöverlåtelser, kommersiella avtal, entreprenadrätt, miljörätt och privat- och kommersiell hyresrätt. Vi bistår såväl nationella och internationella företag som andra organisationer och aktörer inom fastighetsbranschen. 

- Processlägesbedömningar​

- Utredningar

- Skriftväxling

- Skiljeförfaranden​

- Domstolsprocesser

- Medling

- Förlikningsförhandlingar​

- Andra alternativa tvistlösningsformer​

Relaterade nyheter

Hedins agerar legal rådgivare åt JMP Byggnord AB i en entreprenadtvist

TVISTLÖSNING  ENTREPRENADRÄTT  FASTIGHETSRÄTT

21 MARS 2022

Hedins agerar legal rådgivare åt JMP Bygg & Förvaltning AB i en entreprenadtvist

TVISTLÖSNING  ENTREPRENADRÄTT  FASTIGHETSRÄTT

21 MARS 2022

NÖJDAST KLIENTER

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969722-8642

Fästpunkt 1
Fästpunkt 2
bottom of page