top of page

OM BYRÅN

VI ÄR HEDINS

Vi vet att varje enskilt uppdrag har sin unika karaktär och att varje fastighet har sina unika egenskaper och förutsättningar. 

Fästpunkt 1

OM VÅR RÅDGIVNING

VI HAR SPETSKOMPETENSEN

Nöj dig inte med det näst bästa. Vi har spetskompetens inom fastighetsrättens alla delar och erbjuder rådgivning och biträde av yppersta klass. Även om vi har kunskap och erfarenhet är vi ändå alltid ödmjuka inför varje enskilt uppdrags unika karaktär och förutsättning. På så vis tar vi vara på den kunskap och erfarenhet vi har och nyttjar den på bästa sätt i varje enskilt uppdrag.

VI FÖRSTÅR MER ÄN BARA JURIDIK

När vi har klart för oss vad du har för ambition och önskemål tar vi i nära samråd med dig fram en strategi för uppdragets hantering. Vår juridiska kunskap och erfarenhet 

Vår kompetens  sträcker sig inte bara till juridiken. Vi ser på varje ärende ur fler aspekter än så. Vi analyserar noga alla olika behov som klienten kan tänkas ha och vi beaktar mycket noga olika aspekter som kan tänkas påverka fullgörandet av vårt uppdrag. 

VI BIDRAR TILL SAMHÄLLET

Vi tillhandahåller inte bara klienten vårt erbjudande. Hela samhället får del av det bland annat genom vår omfattande Pro Bono verksamhet i Stockholm och Uppsalaregionen .  Den verksamheten är mycket uppskattad.

 

Vi stödjer även den globala fonden "Red".

DITT FÖRTROENDE

VÅRT UPPDRAG

När vi åtar oss ett uppdrag gör vi alltid vårt yttersta för att du ska uppnå dina önskemål. Vi har därför utarbetat en ny dimension inom legal rådgivning. Vi kallar den "Innovation Law Lab"

VÅRA HÖRNSTENAR

1. KLIENTPERSPEKTIV

Hedins är en personligare Juristbyrå där vi alltid jobbar i mycket nära dialog med våra klienter. Detta arbetssätt medför en ömsesidig trygghet, förståelse och tillit. Vi ser hela tiden vårt uppdrag ur två perspektiv där klientperspektivet alltid sätts först. Vi arbetar tillsammans helt enkelt, tillsammans mot önskat resultat.

2. ENGAGERADE MEDARBETARE

Våra medarbetare är vår största tillgång. Den samlade kunskap och erfarenhet våra medarbetare besitter är ovärderlig för dig som klient. Därför är det också ytterst viktigt för oss att vårda våra medarbetare på bästa sätt. Det gör vi bland annat genom att ha en tydlig och väldigt öppen dialog där varje medarbetare får komma till tals och uttrycka åsikter, tankar och önskemål. Vi ser samtidigt alltid till att noga lyssna in och i yttersta mån uppfylla varje enskild medarbetares behov. 

3. VERKSAMHETSFOKUS

Vi har valt att ha ett mycket tydligt expertisfokus mot fastighetsrättens område och anledningen till det är att det är där vi tror oss kunna bidra med mest nytta för dig. Vi har som framgått ovan flera års erfarenhet av att hantera komplexa fastighetsjuridiska ärenden och frågeställningar. Vi har helt enkelt valt att arbeta med det vi är bäst på.

4. VÄRDESKAPANDE

Vi bidrar inte bara till framgång för våra klienter vad gäller önskade resultat.  Vi skapar mer än så.  Vi skapar mervärden i form av partnerskap, trygghet och kontakt. 

HUR ALLT BÖRJADE

2006 bildade makarna Rune och Birgitta Hedin handelsbolaget Jur-IT. Syftet med bolaget var att Rune, som arbetat som domare på Regeringsrätten i många år, och Birgitta, som arbetat som projektledare med IT-ansvar på flera stora försäkringsbolag, skulle fortsätta att erbjuda sina tjänster när de nu gått i pension.

Företaget förblev trots allt relativt inaktivt under åren ända fram till 2015 när sonen Kristoffer Hedin, som avlagt Jur. Kand examen vid Stockholms universitet 2013, fick idén om att utveckla bolaget till en renodlad Juristbyrå och att familjen skulle driva byrån tillsammans. Idén omvandlades till verklighet och företaget bytte så småningom namn till Hedins Juristbyrå .......    resten är ..... historia!

Fästpunkt 2
Fästpunkt 3

WE LAW

YOUR PROPERTY

Vi biträder såväl fastighetsägare som fastighetsköpare, hyresvärdar som hyresgäster, byggherrar som husföretag m m fl. Vi har mångårig erfarenhet av synnerligen komplex fastighetsjuridik. 

bottom of page