VI KAN FASTIGHETER

Fastighetsbranschen är en bransch som på många sätt är komplex. Som legal rådgivare inom fastighetsbranschen ställs det därför höga krav på oss.

 

Vi har utan tvekan både erfarenheten och kunskapen som krävs för att vägleda dig mot framgång vid olika fastighetstransaktioner, fastighetsprojekt eller andra frågor rörande fastigheter.

För att nämna något om vår djupa kunskap och gedigna erfarenhet kan nämnas att vi har arbetat med uppdrag åt flera stora och välkända företag i fastighetsbranschen. Vi har även biträtt privatpersoner i mycket komplexa fastighetsjuridiska ärenden. 

Vi har exempelvis:

- biträtt ett finskt företag i Mark- och miljödomstolen i samband med ansökan om bygglov för uppförande av flertalet byggnader inom ramen för ett turistinvesteringsprojekt i mångmiljonklassen. Motpart var Gabna Sameby.

- biträtt Kontio Hus AB och Hasseltornet AB i samband med entreprenadtvister.

- biträtt Ross Arkitektur & Design AB i samband med tecknande av sekretessavtal, letter of intent, internationella samarbetsavtal och handelsagenturavtal m m. 

- biträtt flera kunder till Ross Arkitektur & Design i samband med uppförande av husprojket ritade av Pål Ross. Ett av husprojekten medverkar i kommande säsong 2 av den svenska versionen av Grand Designs.

- agerat legal rådgivare vid avtalsförhandlingar med Volvo AB avseende en order värd ca 30 MSEK.

- biträtt såväl företag som privatpersoner i flera komplexa tvister som rört lokalhyresavtal

 

- biträtt en privatperson på Gotland i ett komplext bygglovsärende där Swedavia och Försvarsmakten var motpart.

- biträtt flera privatpersoner i komplexa tvister kopplade till nyproducerade bostadsrätter.