top of page
Natural Beach_edited.jpg

Senaste aktuellt

Nyhetsrum

Vi håller dig uppdaterad om det senaste hos oss. Här hittar du byrånyheter, artiklar och event som är aktuella just nu. Vi presenterar även notiser kring utvalda uppdrag i vilka vi biträtt. 

Fästpunkt 1

2022 

03 oktober 2022  /  Uppdrag

Hedins  legal rådgivare i en tvist kring hävning av förhandsavtal i ett nyproduktionsprojekt i Trelleborg.

16 september 2022  /  Uppdrag

Hedins  biträder i en entreprenadtvist rörande VA-installation m m på en fastighet i Värmdö kommun.

12 september 2022  /  byrånyhet

Hedins kan med glädje presentera Victoria Madsén som ny medarbetare på byrån. Victoria är rättsvetare med inriktning mot miljörätt och är således miljörättsspecialist. Välkommen Victoria säger vi

06 september 2022  /  pressmeddelande

Nu kan vi med glädje presentera vårt samarbete med Svensk Golf som innebär att du som Premiummedlem hos Svensk Golf erhåller förmånlig rabatt hos oss på Hedins

06 september 2022  /  uppdrag

Hedins är legal rådgivare kring en klagan över domvilla i ett mål angående konkurs i Mora tingsrätt

01 september 2022  /  uppdrag

Hedins legal rådgivare åt The AI Framework International AB kring ett avtal med Sandvik AB

23 augusti 2022  /  pressmeddelande

Hedins kan med glädje presentera att vi nu startar upp Pro Bono rådgivning i samarbete med Strängnäs bibliotek. Välkommen att kontakta Managing partner Kristoffer Hedin om du har frågor kring detta

22 augusti 2022  /  uppdrag

Nordens Största AI-bolag, Finska Silo AI Oy, och The AI Framework International AB har tecknat ett samarbetsavtal. The AI Framework international AB har biträtts av Hedins vid avtalsförhandlingarna

08 augusti 2022  /  uppdrag

Hedins legal rådgivare åt The AI Framework International AB kring ett aktieägaravtal

27 juli 2022  /  pressmeddelande

Hedins kommer efter sommaren starta upp ett nytt spännande samarbete med Svensk Golf. Mer info kommer när det närmar sig. Håll utkik på vår hemsida eller på www.svenskgolf.se.

07 juli 2022  /  uppdrag

Hedins legal rådgivare åt Åsbo Hus AB kring entreprenadförsäkringsfrågor

05 juli 2022  /  uppdrag

Hedins legal rådgivare åt The AI Framework International AB kring ett samarbetsavtal med Nordens största AI-bolag

21 juni 2022  /  pressmeddelande

Hedins kan med stolthet presentera det skånska husföretaget Åsbo-Hus AB som ny samarbetspartner. Åsbo-Hus AB är ett familjeföretag som grundades 1963 av Gösta Olsson. Idag ägs och drivs företaget av andra och tredje generationen Olsson.

16 juni 2022  /  uppdrag

Hedins agerar legal rådgivare kring frågor rörande förhandsavtal för nyproducerade bostäder i Kristinehamns kommun.

15 juni 2022  /  uppdrag

Hedins agerar legal rådgivare åt BRF Sannakajen 3 i samband med en bygglovstvist kring två nyproducerade bostadshus i Kristinehamns kommun.

09 juni 2022  /  pressmeddelande

Hedins kan nu med stolthet presentera att vi inlett ett samarbete med Egmont Story House AB som är ett av Sveriges största och mest traditionsstarka tidnings- och tidsskriftsförlag.

30 maj 2022  /  uppdrag

Hedins legal rådgivare i en tvist i Uppsala tingsrätt kring uppsägning av hyresavtal.

25 maj 2022  /  pressmeddelande

Hedins fördjupar samarbetet med Ross Arkitektur & Design AB vilket ger dig som Rosskund förmåner hos oss på Hedins

25 april 2022  /  pressmeddelande

Hedins har tecknat ett bolagsjuristavtal med The AI Framework International AB som är ett framstående bolag inom AI

25 april 2022  /  byrånyhet

Läs Managing Partner Kristoffer Hedins senaste artikel om väsentlighetsrekvisitet vid hävning av entreprenadavtal.  Till artikeln  >

05 april 2022  /  uppdrag

Hedins legal rådgivare åt Hantverkshjälpenonline i Sverige AB i en entreprenadtvist

21 mars 2022  /  uppdrag

Hedins legal rådgivare åt JMP Byggnord AB i en entreprenadtvist

21 mars 2022  /  uppdrag

Hedins legal rådgivare åt JMP Bygg & Förvaltning i Sverige AB i en entreprenadtvist

15 mars 2022  /  uppdrag

Hedins har rådgivit kring bygglovsfrågor i samband med fastighetsöverlåtelse i Täby kommun

06 mars 2022  /  uppdrag

Hedins legal rådgivare åt Hantverkshjälpenonline i Sverige AB i en entreprenadtvist i Sundbyberg

06 mars 2022  /  pressmeddelande

Hedins har tecknat ett bolagsjuristavtal med Hantverkshjälpenonline i Sverige AB och blir därmed Hantverkshjälpenonlines officiella bolagsjurist

01 mars 2022  /  uppdrag

Hedins legal rådgivare i en entreprenadtvist i Göteborg

21 februari 2022  /  uppdrag

Hedins legal rådgivare i entreprenadtvist som prövas av Allmänna reklamationsnämnden

16 februari 2022  /  pressmeddelande

Hedins kan med stolthet presentera Leva Husfabrik på Gotland som ny samarbetspartner

2021

20 december 2021  /  uppdrag

Hedins legal rådgivare åt husbyggare som medverkar i Grand Designs säsong 2 på TV 4. Huset har ritats av den berömda och välrenommerade arkitekten Pål Ross som Hedins har ett nära samarbete med sedan flera år.

15 december 2021  /  uppdrag

Mark- och Miljööverdomstolen beviljar klagandenprövningstillsånd i ett bygglovsmål i Nacka. Hedins företräder klaganden.

03 december 2021  /  uppdrag

Hedins legal rådgivare i en tvist kring en bostadsrättsöverlåtelse

27 november 2021  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare åt Modulhus Attefallsbostäder i Sverige AB i en entreprenad- och försäkringstvist

20 november 2021  /  Uppdrag

Hedins legal rådgivare i en ersättningstvist kopplad till en aktieinvestering

16 november 2021  /  Uppdrag

Hedins legal rådgivare till Ross Arkitektur & Design AB kring legala spörsmål kopplade till "Villa Snöhuset" i Åre. Huset har ritats av Pål  Ross och har uppförts åt en av sveriges mest kända fotbollsspelare

16 november 2021  /  Pressmeddelande

Hedins kan med stolthet presentera Loft Stockholm AB som samarbetspartner

02 november 2021  /  Uppdrag

Hedins legal rådgivare åt Conventus Communication AB i en tvist kring begärd kreditupplysning

02 november 2021  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare i bygglovstvist i Mark-och miljööverdomstolen där bland annat Nacka miljövårdsråd är motpart

27 september 2021  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare åt Skyvillage AB i ett bygglovsärende i Kiruna 

22 september 2021  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare åt Intressanta Hus Sverige AB kring vissa entreprenadrättsliga frågeställningar

14 september 2021  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare åt Naturliga Hus Sverige AB kring vissa entreprenadrättsliga frågeställningar

23 augusti 2021  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare åt Ross Arkitektur & Design AB i en bygglovstvist i Falkenberg

09 augusti 2021  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring uppsägning av hyresavtal

14 juli 2021  /  Pressmeddelande

Hedins har tecknat ett bolagsjuristavtal med Naturliga Hus Sverige AB och får därmed rollen som officiell bolagsjurist åt Naturliga Hus 

02 juli 2021  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring ett bostadsrättsköp

30 juni 2021  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring en avloppsledning och servitut m m

11 juni 2021  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare i en bygglovstvist i Falkenberg

26 maj 2021  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare kring upprättande av sekretessavtal

24 maj 2021  /  Pressmeddelande

Hedins kan med stolthet presentera mäklarfirman Bostadsrättsspecialisten i Stockholm AB som ny samarbetspartner

17 maj 2021  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring hävning av ett fastighetsförvärv 

30 april 2021  /  Pressmeddelande

Hedins har tecknat ett bolagsjuristavtal med Intressanta  Hus Sverige AB och får därmed rollen som officiell bolagsjurist åt Intressanta Hus 

09 april 2021  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare i en komplex bygglovstvist i Nacka

24 mars 2021  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare åt Intressanta Hus Sverige AB i en tvist kring beviljande av slutbesked för en nyproducerad byggnad

24 mars 2021  /  Pressmeddelande

Hedins Pro Bono verksamhet utvidgas genom att vi nu erbjuder rådgivning på Sävja bibliotek i Uppsala och flera bibliotek i Stockholm

1 mars 2021  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring ett gåvobrev avseende en fastighet i Enköping

21 januari 2021  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare åt HYAB Magneter AB i en tvist kring uppsägning av lokalhyresavtal

13 januari 2021  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare åt en tysk klient i en tvist med koppling till fastigheter i Sverige

2020

14 november 2020  / Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare i en skadeståndstvist med Uppsala kommun

08 november 2020  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare i en bygglovstvist i Nacka

29 oktober 2020  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring ett officialservitut i Uppsala kommun

15 oktober 2020  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring inlösen av minoritetsaktier

22 september 2020  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist med Folksam kring försäkringsersättning

17 juli 2020  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare åt Ross Arkitektur & Design AB i samband med tecknande av ett agentavtal

30 juni 2020  / Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring spelarövergång mellan ishockeyklubbar

15 juni 2020  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare åt Qressida Group AB kring frågor rörande hyrköp

13 juni 2020  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare i en avtalstvist kopplad till en anställning

10 juni 2020  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare åt Qressida Group AB i samband med registrering av nytt bolagsnamn

30 mars 2020  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare åt en privatperson i en avtalstvist med fiberleverantören Open infra

2019

10 december 2019  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare åt en privatperson i ett förhandsbeskedsärende på Gotland där riksintressen i form av flygverksamhet (Swedavia) och Försvarsmakten aktualiserades

24 november 2019  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare åt ett bolag i en tvist med anledning av utförd fasadrenovering på den lokal bolaget hyrt

04 november 2019  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring  uppkommen skada i samband med ett homestylinguppdrag

03 november 2019  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare åt Ross Arkitektur & Design AB kring ett sekretessavtal

30 oktober 2019  /  Uppdrag

Hedins har agerat legal rådgivare i samband med tecknande av ett entreprenadkontrakt

bottom of page