Vi är inte bara där det händer...

Nyhetsrum

Vi ser till att det händer

 

Nyheter

25 maj 2022

Hedins fördjupar samarbetet med Ross Arkitektur & Design AB vilket ger dig som Rosskund förmåner hos oss på Hedins

25 april 2022

Hedins har tecknat ett bolagsjuristavtal med The AI Framework International AB som är ett framstående bolag inom AI

25 april 2022

Läs Managing Partner Kristoffer Hedins senaste artikel om väsentlighetsrekvisitet vid häviing av entreprenadavtal.  Till artikeln  >

05 April 2022

Hedins legal rådgivare åt Hantverkshjälpenonline i Sverige AB i en entreprenadtvist

21 mars 2022

Hedins legal rådgivare åt JMP Byggnord AB i en entreprenadtvist

21 mars 2022

Hedins legal rådgivare åt JMP Bygg & Förvaltning i Sverige AB i en entreprenadtvist

15 mars 2022

Hedins har rådgivit kring bygglovsfrågor i samband med fastighetsöverlåtelse i Täby kommun

06 mars 2022

Hedins legal rådgivare åt Hantverkshjälpenonline i Sverige AB i en entreprenadtvist i Sundbyberg

06 mars 2022

Hedins har tecknat ett bolagsjuristavtal med Hantverkshjälpenonline i Sverige AB och blir därmed Hantverkshjälpenonlines officiella bolagsjurist

01 mars 2022

Hedins legal rådgivare i en entreprenadtvist i Göteborg

21 februari 2022

Hedins legal rådgivare i entreprenadtvist som prövas av Allmänna reklamationsnämnden

16 februari2022

Hedins legal rådgivare i entreprenadtvist som prövas av Allmänna reklamationsnämnden

20 december 2021

Hedins legal rådgivare åt husbyggare som medverkar i Grand Designs säsong 2 på TV 4. Huset har ritats av den berömda och välrenommerade arkitekten Pål Ross som Hedins har ett nära samarbete med sedan flera år.

15 december 2021

Mark- och Miljööverdomstolen beviljar klagandenprövningstillsånd i ett bygglovsmål i Nacka. Hedins företräder klaganden.

03 december 2021

Hedins legal rådgivare i en tvist kring en bostadsrättsöverlåtelse

27 november 2021

Hedins har agerat legal rådgivare åt Modulhus Attefallsbostäder i Sverige AB i en entreprenad- och försäkringstvist

20 november 2021

Hedins legal rådgivare i en ersättningstvist kopplad till en aktieinvestering

16 november 2021

Hedins legal rådgivare till Ross Arkitektur & Design AB kring legala spörsmål kopplade till "Villa Snöhuset" i Åre. Huset har ritats av Pål  Ross och har uppförts åt en av sveriges mest kända fotbollsspelare

16 november 2021

Hedins kan med stolthet presentera Loft Stockholm AB som samarbetspartner

02 november 2021

Hedins legal rådgivare åt Conventus Communication AB i en tvist kring begärd kreditupplysning

02 november 2021

Hedins har agerat legal rådgivare i bygglovstvist i Mark-och miljööverdomstolen där bland annat Nacka miljövårdsråd är motpart

27 september 2021

Hedins har agerat legal rådgivare i bygglovstvist i Mark-och miljööverdomstolen där bland annat Nacka miljövårdsråd är motpart

22 september 2021

Hedins har agerat legal rådgivare åt Intressanta Hus Sverige AB kring vissa entreprenadrättsliga frågeställningar

14 september 2021

Hedins har agerat legal rådgivare åt Naturliga Hus Sverige AB kring vissa entreprenadrättsliga frågeställningar

23 augusti 2021

Hedins har agerat legal rådgivare åt Ross Arkitektur & Design AB i en bygglovstvist i Falkenberg

09 augusti 2021

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring uppsägning av hyresavtal

14 juli 2021

Hedins har tecknat ett bolagsjuristavtal med Naturliga Hus Sverige AB och får därmed rollen som officiell bolagsjurist åt Naturliga Hus 

 02 juli 2021 

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring ett bostadsrättsköp

30 juni 2021

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring en avloppsledning och servitut m m

11 juni2021

Hedins har agerat legal rådgivare i en bygglovstvist i Falkenberg

26 maj 2021

Hedins har agerat legal rådgivare kring upprättande av sekretessavtal

24 maj 2021

Hedins har agerat legal rådgivare kring upprättande av sekretessavtal

17 maj 2021

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring hävning av ett fastighetsförvärv 

30 april 2021

Hedins har tecknat ett bolagsjuristavtal med Intressanta  Hus Sverige AB och får därmed rollen som officiell bolagsjurist åt Intressanta Hus