HEDINS (21).png

Hållbar självklarhet

 

För nästa generation

Hållbarhet är en central del i allt vi gör och nu lanserar vi vår nya hållbarhetsstrategi med ambitionen att skapa positiv förändring även långt utanför vår egen verksamhet. Med medvetna val kan vår rådgivning vara lika aktuell idag som den är hållbar för nästa generation. Genom lång erfarenhet och höga ambitioner vill vi ta ledarskap i viktiga framtidsfrågor.

Innebär för Hedins bland annat att använda resurser som energi och vatten så klokt och effektivt som möjligt. Vi gör medvetna val helt enkelt.

Autumn Road_edited.jpg

Handlar om att långsiktigt utveckla ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum. Det betyder att vi vill vara en engagerad part i de sammanhang vi är verksamma och vi samverkar därför med klienter, kommuner och andra samarbetspartners. Vi har exempelvis sedan flera år tillhandahållit en omfattande Pro Bonoverksamhet i flera orter och städer. Som om inte detta vore nog så värnar vi naturligtvis också om våra egna medarbetare. De utgör, tillsammans med våra klienter, kärnan i vår verksamhet.

Handlar om att säkra den långsiktiga tillväxten samtidigt som vi skall minimera konsekvensen för ekologisk och social hållbarhet. Vår långsiktiga hållbarhetsstrategi ger en naturlig grund för ekonomiskt hållbar tillväxt.