top of page
På språng

Välkommen till vår värld

The

"Hedin Way"

Vi förstår att varje affär och beslut har sin egen dynamik och sina egna förutsättningar.  Därför tar vi alltid vara på de unika förutsättningarna i varje uppdrag och nyttjar dem till fördel för dig

Fästpunkt 1

Vår filosofi bygger på fyra hörnstenar

Klientperspektiv

Hedins är en personligare Juristbyrå där vi alltid jobbar i mycket nära dialog med våra klienter. Detta arbetssätt medför en ömsesidig trygghet, förståelse och tillit. Vi ser hela tiden vårt uppdrag ur två perspektiv där klientperspektivet alltid sätts först. Vi arbetar tillsammans helt enkelt.

Engagerade medarbetare

Våra medarbetare är vår största tillgång. Den samlade kunskap och erfarenhet våra medarbetare besitter är ovärderlig för dig som klient. Därför är det också ytterst viktigt för oss att vårda våra medarbetare på bästa sätt. Det gör vi bland annat genom att ha en tydlig och väldigt öppen dialog där varje medarbetare får komma till tals och uttrycka åsikter, tankar och önskemål. Vi ser samtidigt alltid till att noga lyssna in och i yttersta mån uppfylla varje enskild medarbetares behov. 

Verksamhetsfokus

Vi har valt att ha ett mycket tydligt expertisfokus mot fastighetsrättens område och anledningen till det är att det är där vi tror oss kunna bidra med mest nytta för dig. Vi har flera års erfarenhet av att hantera komplexa fastighetsjuridiska ärenden och frågeställningar. Vi har helt enkelt valt att arbeta med det vi är bäst på.

Värdeskapande

Vi bidrar inte bara till framgång för våra klienter vad gäller önskade resultat. Vi skapar mer än så. Vi skapar mervärden i form av partnerskap, trygghet och kontakt. 

Vit Wild Flowers

Vår rådgivning

Vi har spetskompetens

Nöj dig inte med det näst bästa. Vi har spetskompetens inom fastighetsrättens alla delar och erbjuder rådgivning och biträde av yppersta klass. Även om vi har kunskap och erfarenhet är vi ändå alltid ödmjuka inför varje enskilt uppdrags unika karaktär och förutsättning. På så vis tar vi vara på den kunskap och erfarenhet vi har och nyttjar den på bästa sätt i varje enskilt uppdrag.

Mer än bara juridik

Vår kompetens  sträcker sig inte bara till juridiken. Vi ser på varje ärende ur fler aspekter än så. Vi analyserar noga alla olika behov som klienten kan tänkas ha och vi beaktar mycket noga olika aspekter som kan tänkas påverka fullgörandet av vårt uppdrag. 

Vi bidrar till samhället

Vi tillhandahåller inte bara klienten vårt erbjudande. Hela samhället får del av det bland annat genom vår omfattande Pro Bono verksamhet i Stockholm och Uppsalaregionen .  Den verksamheten är mycket uppskattad.

 

Vi stödjer även Childhood och den globala fonden ( Red ).

| Vår historia |

2006 -   

Rune och Birgitta Hedin bildar Handelsbolaget Jur-IT i syfte att erbjuda IT-tjänster och juridiska tjänster

2015 -   

Handelsbolaget ombildas till en renodlad Juristbyrå och byter namn till Hedins Juristbyrå. Byrån inriktar sig även mer än tidigare mot fastighetsbranschen

2015 -   

Kristoffer Hedin, som tidigare varit verksam som jurist på Hyresgästföreningen, börjar arbeta på byrån

2022 -   

Victoria Madsén, rättsvetare inom miljörätt, börjar arbeta på byrån

2022 -   

............  Resten är historia  

bottom of page