top of page
torra Fields

Vi förnyar och förändrar

Hedin | Labs

Fästpunkt 1

Vår ambition är att förändra, förnya och förbättra juristbranschen. Därför startade vi Hedin Labs med en idé om att peta i, rota i, ifrågasätta och vända upp och ner på saker. I labbet arbetar vi med idéer på koncept- eller Beta-nivå, utan krav på att arbetet måste resultera i en lönsam tjänst. Det centrala är att vi utmanar oss själva att tänka nytt och annorlunda. Bara det faktum att vi är där och nosar på något nytt hjälper oss att fortsätta utveckla våra juristtjänster.

 

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till vår Managing Partner, Kristoffer Hedin. 

Framtiden är det nya svarta 

01. 

Det finns många byråer som kan ge dig det stöd du behöver. Men nöj dig inte med det. Med Hedins som din rådgivare får du en professionell, kunnig och lyhörd partner med omfattande erfarenhet, rätt nätverk och kompetenta medarbetare. Men framför allt får du en partner som ger 100 % ..... och lite till. 

 

"Lite till"  åsyftar att när vi anser att vi gjort precis allt vi kan för dig så nöjer vi oss inte där. Som de flesta andra nog skulle göra. Istället lyfter vi blicken och funderar ytterligare en gång till på om vi kanske missat något, kan förbättra något eller utveckla något. Det är vad vi kallar 100 % och lite till.

100 % och lite till

The Perfect Harmony

02. 

Vi förstår värdet av den nyvunna kunskapen nyutexaminerade jurister besitter. Vi förstår också värdet i det brinnande engagemang och driv som dessa jurister har. 

Till skillnad från många andra byråer som låter de erfarna juristerna lära de nya juristerna så har vi valt en annan väg.

Vi låter istället nyutexaminerade juristers kunskap, driv och engagemang  vara vägledande i symbios med våra mer seniora juristers erfarenhet.

 

Denna vägvinnande metod har vi valt att kalla "The Perfect Harmony".

bottom of page