top of page
TändX Motorer (17).png
Fästpunkt 1

Fastighetsrätt

Behöver ni hjälp med förvärv, exploatering eller försäljning av en fastighet? Hur struktureras ert fastighetsbestånd effektivast? Vi erbjuder fullservice inom samtliga fastighetsrelaterade ärenden inbegripet rådgivning inom samtliga relaterade specialistområden såsom exempelvis finansiering och miljö.

Med klienter både i Sverige och Norden levererar vi rådgivning till svenska klienter utomlands och internationella klienter i Sverige. 

Vi hanterar legala frågor, både inom transaktioner och projekt samt inom tvistlösning och strukturfrågor. Vi rådger olika typer av aktörer som exempelvis privata och publika fastighetsbolag, fastighetsutvecklare och privata aktörer.

- Förvärv och överlåtelser av fastigheter

- Strukturfrågor

- Fastighetsutveckling

- Tvister med anknytning till fastigheter

- Joint ventures

- Fastighetsfinansiering och säkerhetsfrågor

- Kommersiell hyresrätt och arrenden

- Sale and lease back

- Entreprenad och projekt

- Miljörättsliga frågor

- Fastighetsbildning, detaljplanering och bygglov

- Nyttjanderätter och andra särskilda rättigheter

- Nyproduktion (exempelvis frågor kring förhandsavtal)

Nyhetsbrev och publikationer

Relaterade nyheter

uk-modern-houses-book03.jpg

Hedins har rådgivit i en bygglovstvist i Falkenbergs kommun angående byggnation av ett fritidshus

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT  TVISTLÖSNING

11 JUNE 2021

8c221e4927794de1947df62b8bc2c48a.jpg

Hedins har agerat legal rådgivare i samband med hävning av ett fastighetsförvärv.

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING

17 MAY 2021

chokladweb2.jpg

Hedins har tecknat ett samarbetsavtal med Bostadsrättsspecialisten.

FASTIGHETSRÄTT

24 MAY 2021

intressanta-hus_holmberg-15-1.jpg

Hedins har tecknat ett samarbetsavtal med Intressanta Hus Sverige AB och Hedins blir genom samarbetet även Intressanta Hus officiella bolagsjurist.

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

30 APRIL 2021

Cropped shot of women putting hands toge

Hedins har med framgång biträtt i en komplex bygglovstvist i Nacka. Med stöd av Hedins yttrande har klienten vunnit framgång i Länsstyrelsen.

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING

09 APRIL 2021

Fästpunkt 2
Fästpunkt 3

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969722-8642

COPYRIGHT  ©  HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED

bottom of page