TändX Motorer (17).png

Kommersiell avtalsrätt

Våra jurister har ett tydligt avtalsfokus och biträder våra klienter med att upprätta, granska, förhandla och förvalta olika typer av avtal samt bistå med strategisk rådgivning. Vi fäster även stor vikt vid de unika förutsättningarna i varje enskilt ärende och uppnår på så vis högkvalitativ rådgivning och personlig ödmjukhet i en resultatfrämjande symbios.

Genom vår spetskompetens kan vi hantera de mest komplexa juridiska och kommersiella frågeställningar. Byråns olika verksamhetsområden är helt integrerade, och därför kan vi skräddarsy den bästa möjliga rådgivningen med hänsyn till varje enskild klient och varje enskilt uppdrag. Flera av våra uppdragsgivare är större företag i fastighetsbranschen vilket medfört att vi rådgivit i flera större, komplexa, och i vissa fall omtalade, projekt. 

- Omstruktureringar och strategiska samarbeten

- Licensavtal

- Avtal rörande tillverkning, inköp och leverans

- Utvecklingsprojekt

- Distributionsavtal

- Agentavtal

- Franchiseavtal

Nyhetsbrev och publikationer

Relaterade nyheter

wallpaperbetter.jpg

Hedins har agerat legal rådgivare åt Ross Arkitektur & Design i en bygglovstvist i Falkenberg.

FASTIGHETSRÄTT  MILJÖRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

23 AUGUST 2021

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring uppsägning av hyresavtal m m. 

FASTIGHETSRÄTT  HYRESRÄTT

09 AUGUST 2021

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969722-8642

COPYRIGHT  ©  HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED.