top of page
HEDINS (20).png

Avtalsrätt

Våra jurister har ett tydligt avtalsfokus och biträder våra klienter med att upprätta, granska, förhandla och förvalta olika typer av avtal samt bistå med strategisk rådgivning. Vi fäster även stor vikt vid de unika förutsättningarna i varje enskilt ärende och uppnår på så vis högkvalitativ rådgivning och personlig ödmjukhet i en resultatfrämjande symbios.

Genom vår spetskompetens kan vi hantera de mest komplexa juridiska och kommersiella frågeställningar. Byråns olika verksamhetsområden är helt integrerade, och därför kan vi skräddarsy den bästa möjliga rådgivningen med hänsyn till varje enskild klient och varje enskilt uppdrag. Flera av våra uppdragsgivare är större företag i fastighetsbranschen vilket medfört att vi rådgivit i flera större, komplexa, och i vissa fall omtalade, projekt. 

- Omstruktureringar och strategiska samarbeten

- Licensavtal

- Avtal rörande tillverkning, inköp och leverans

- Utvecklingsprojekt

- Distributionsavtal

- Agentavtal

- Franchiseavtal

Nyhetsbrev och publikationer

Relaterade nyheter

Aerial Photo of a Forest _edited.jpg

Hedins är legal rådgivare åt JMP Byggnord AB i en entreprenadtvist

AVTALSRÄTT  FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING

21 MARS 2022

bottom of page