TändX Motorer (17).png
 

Fastighetsrätt

Behöver ni hjälp med förvärv, exploatering eller försäljning av en fastighet? Hur struktureras ert fastighetsbestånd effektivast? Vi erbjuder fullservice inom samtliga fastighetsrelaterade ärenden inbegripet rådgivning inom samtliga relaterade specialistområden såsom exempelvis finansiering och miljö.

Med klienter både i Sverige och Norden levererar vi rådgivning till svenska klienter utomlands och internationella klienter i Sverige. 

Vi hanterar legala frågor, både inom transaktioner och projekt samt inom tvistlösning och strukturfrågor. Vi rådger olika typer av aktörer som exempelvis privata och publika fastighetsbolag, fastighetsutvecklare och privata aktörer.

- Förvärv och överlåtelser av fastigheter

- Strukturfrågor

- Fastighetsutveckling

- Tvister med anknytning till fastigheter

- Joint ventures

- Fastighetsfinansiering och säkerhetsfrågor

- Kommersiell hyresrätt och arrenden

- Sale and lease back

- Entreprenad och projekt

- Miljörättsliga frågor

- Fastighetsbildning, detaljplanering och bygglov

- Nyttjanderätter och andra särskilda rättigheter

- Nyproduktion (exempelvis frågor kring förhandsavtal)

Nyhetsbrev och publikationer

Relaterade nyheter

Hedins agerar legal rådgivare åt Intressanta Hus kring vissa entreprenadrättsliga spörsmål.

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

22 SEPTEMBER 2021

Hedins har rådgivit Naturliga Hus kring vissa entreprenadrättsliga spörsmål.

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT

14 SEPTEMBER 2021

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist kring uppsägning av hyresavtal m m. 

FASTIGHETSRÄTT  HYRESRÄTT

09 AUGUST 2021

 
 

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969722-8642

COPYRIGHT  ©  HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED