TändX Motorer (17).png
 

Fastighetsrätt

Behöver ni hjälp med förvärv, exploatering eller försäljning av en fastighet? Hur struktureras ert fastighetsbestånd effektivast? Vi erbjuder fullservice inom samtliga fastighetsrelaterade ärenden inbegripet rådgivning inom samtliga relaterade specialistområden såsom exempelvis finansiering och miljö.

Med klienter både i Sverige och Norden levererar vi rådgivning till svenska klienter utomlands och internationella klienter i Sverige. 

Vi hanterar legala frågor, både inom transaktioner och projekt samt inom tvistlösning och strukturfrågor. Vi rådger olika typer av aktörer som exempelvis privata och publika fastighetsbolag, fastighetsutvecklare och privata aktörer.

- Förvärv och överlåtelser av fastigheter

- Strukturfrågor

- Fastighetsutveckling

- Tvister med anknytning till fastigheter

- Joint ventures

- Fastighetsfinansiering och säkerhetsfrågor

- Kommersiell hyresrätt och arrenden

- Sale and lease back

- Entreprenad och projekt

- Miljörättsliga frågor

- Fastighetsbildning, detaljplanering och bygglov

- Nyttjanderätter och andra särskilda rättigheter

- Nyproduktion (exempelvis frågor kring förhandsavtal)

Nyhetsbrev och publikationer

Relaterade nyheter

grand-designs-sweden.jpg

Arkitekten Pål Ross har ritat huset som medverkar i kvällens avsnitt av Grand Designs på tv4. Hedins är sedan flera år legal samarbetspartner till Ross och har rådgivit husbyggarna i entreprenadprocessen.

FASTIGHETSRÄTT  ENTREPRENADRÄTT  MILJÖRÄTT

20 DECEMBER 2021

Sea Grass

Mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd i mål om bygglov och strandskydd i Nacka. Hedins företräder klaganden i målet.

FASTIGHETSRÄTT  TVISTLÖSNING  MILJÖRÄTT

15 DECEMBER 2021

Red cottage on black and white rocky coastline landscape in Swedish archipelago.jpg

Hedins biträder klient i en bygglovstvist i Mark- och miljööverdomstolen där bland annat Nacka Miljövårdsråd är motpart.

FASTIGHETSRÄTT  MILJÖRÄTT

02 NOVEMBER 2021

 
 

Hedins i din digitala brevlåda!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hedins Juristbyrå KB med säte i Stockholm

Organisationsnummer: 969722-8642

COPYRIGHT  ©  HEDINS JURISTBYRÅ KB 2021. ALL RIGHTS RESERVED